Мрежови технологии - ФБО


1-ви семестър
****
1+2
Дискретна математика (зад. + трен.)
проф. Иван Ланджев, ас. Стоян Боев
60
мат
3
Физика за мрежови технологии (уводен, изб.)
доц. Морис Гринберг
или

Въведение в компютърните системи (уводен, изб.)

проф. Владимир Лазаров

30


30
мрежи
4+5
Програмиране (уводен, зад.)
доц. Николай Киров, ас. Ласко Ласков
60
прогр

2-ри семестър

1+2
Линейна алгебра (зад. + трен.)
проф. Петър Кендеров
60
мат
3
Основи на мрежите (уводен, изб.)
доц. Васил Фурнаджиев
или
Компютърни архитектури (уводен, изб.)
проф. Владимир Лазаров
30


30
мрежи4+5
Обектно-ориентирано програмиране (уводен, зад.)
доц. Николай Киров, ас. Ласко Ласков
60
прогр

3-ти семестър

1+2
Математически анализ (зад. + трен.)
проф. Цвятко Рангелов
60
мат
3
Локални мрежи (уводен, зад.)
доц. Васил Фурнаджиев
30
мрежи
4
Бази от данни (уводен, зад.)
проф. Петер Пайнл
30
БД
5
HTML+Java Script (уводен, изб.)
доц. Петя Асенова
или
Лабораторни занятия по локални мрежи (уводен, изб.)
доц. Васил Фурнаджиев
30


30
прогр


мрежи
6+7
Структури от данни (уводен, зад.)
доц. Николай Киров, ас. Ласко Ласков
60
прогр

4-ти семестър

1+2
Комбинаторика, вероятности и статистика (зад. + трен.)
проф. Красимир Калинов, гл. ас. Димитър Атанасов
60
мат
3
Глобални мрежи (уводен, зад.)
Иво Вачков
30
мрежи
4
Приложения на бази от данни (уводен, зад.)
доц. Калинка Калоянова
30
БД
5
Алгоритми върху графи (уводен, изб.)
проф. Иван Ланджев, ас. Стоян Боев
или

Лабораторни занятия по глобални мрежи (уводен, изб.)

Иво Вачков
30


30
мат


мрежи
6+7
Операционни системи (уводен, зад.)
доц. Николай Гаджев
60
ОС