Четвърта година - V семестър (Модул “Администриране”) Четвърта година - V семестър (Модул “Програмиране”)
NETB274 Маршрутизация
Георги Георгиев, 30 ч.


NETB301 Програмиране на сигурен код
Иво Вачков, 30 ч.
NETB311 Проектиране на приложения със сигурен код
Иво Вачков, 30 ч.
NETB341 Самостоятелна работа по програмиране на сигурен код
Иво Вачков, 0 ч.
---NETB302 Системи за реално време
проф. Иван Иванов, д.н., 30 ч.
---NETB322 Самостоятелна работа по системи за реално време
проф. Иван Иванов, д.н., 0 ч.

NETB 303 Приложна статистика
проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч.,  0 кр.
NETB323 Самостоятелна работа по приложна статистика
проф. д-р Красимир Калинов, 0 ч.

NETB 303 Приложна статистика
проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч.,  0 кр.
NETB323 Самостоятелна работа по приложна статистика
проф. д-р Красимир Калинов, 0 ч.
---NETB304 Основни преносни системи
доц. д-р Петър Попов, 30 ч.
---NETB314 Самостоятелна работа по основни преносни системи
доц. д-р Петър Попов, 0 ч.


NETB305 Изкуствен интелект
доц. д-р Светла Бойчева, 30 ч.
NETB307 Разпределени бази от данни
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.
NETB317 Приложения за разпределени бази данни
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.
NETB327 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни
доц. д-р Румен Радев, 0 ч.
NETB307 Разпределени бази от данни
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.
NETB317 Приложения за разпределени бази данни
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.
NETB337 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни
доц. д-р Румен Радев, 0 ч.

NETB321 Програмиране с Pyton
ас. Георги Пенков, 30 ч.
NETB342 Приложения с Pyton
ас. Георги Пенков, 30 ч.,  0 кр.
NETB339 Самостоятелна работа по програмиране с Pyton
ас. Георги Пенков, 0 ч.


NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп
доц. д-р Емил Стоилов , 30 ч.
NETB334 Лабораторни занятия по мрежови технологии
доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч.,  0 кр.

NETB341 Мрежи от следващо поколение
проф. Маргарита Петкова , 30 ч.


NETB343 Кодиране и защита на данни
проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч.
NETB353 Приложения по кодиране и защита на данни
проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч.
NETB363 Самостоятелна работа по кодиране и защита на данни
проф. Иван Ланджев, д.н., 0 ч.
NETB356 Мрежов хардуер
доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч.
NETB376 Самостоятелна работа по мрежов хардуер
доц. д-р Емил Стоилов, 0 ч., 3 кр.

--NETB359 Комуникации
д-р Гергана Раковска, 30 ч.
--NETB379 Самостоятелна работа по комуникации
д-р Гергана Раковска, 0 ч.

NETB330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.
NETB330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.

NETB396 Стаж: Мрежови технологии - 1
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов, 6 кр.

NETB396 Стаж: Мрежови технологии - 1
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов, 6 кр.Четвърта година - VІ семестър (Модул “Администриране”) VІ семестър (Модул “Програмиране”)

NETB351 Интерактивна векторна графика за уеб
гл. ас. Бойко Банчев, 30 ч.
NET
B 361 Самостоятелна работа по интерактивна векторна графика за уеб
гл. ас. Бойко Банчев, 0 ч.
NETB352 Unix/ Linux операционни системи
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.
NETB392 Самостоятелна работа по Linux
доц. д-р Николай Гаджев, 0 ч.
NETB362 Лабораторни занятия по Linux
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.
NETB352 Unix/ Linux операционни системи доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.
NETB392 Самостоятелна работа по Linux
доц. д-р Николай Гаджев, 0 ч.
NETB362 Лабораторни занятия по Linux
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.

NETB353 Криптография
проф. Петър Бойваленков, д.н., 30 ч.
NETB373 Приложна криптография и защита на информацията
проф. Петър Бойваленков, д.н., 30 ч.
NETB383 Самостоятелна работа по криптография
проф. Петър Бойваленков, д.н., 0 ч.
NETB357 Мобилни комуникации
доц. д-р Юрий Велинов, 30 ч. 

NETB358 Програмиране с Java
доц. д-р Евгений Кръстев, 30 ч.
NETB378 Самостоятелна работа по Java
доц. д-р Евгений Кръстев, 0 ч.

NETB368 Системни и потребителски приложения с Java
доц. д-р Евгений Кръстев,  30 ч.,  0 кр.

NETB358 Програмиране с Java
доц. д-р Евгений Кръстев, 30 ч.
NETB378 Самостоятелна работа по Java

доц. д-р Евгений Кръстев, 0 ч.

NETB368 Системни и потребителски приложения с Java
доц. д-р Евгений Кръстев,
30 ч.,  0 кр.

NETB371 Мрежови мултимедийни приложения
ас. Йоана Минкова, 30 ч.
NETB381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения
ас. Йоана Минкова, 0 ч.
NETB371 Мрежови мултимедийни приложения
ас. Йоана Минкова, 30 ч.
NETB381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения
ас. Йоана Минкова, 0 ч.
NETB391 Риск в информационните технологии
проф. Евгений Николов, д.н., 30 ч.
NETB391 Риск в информационните технологии
проф. Евгени Николов, д.н., 30 ч.
NETB390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 2
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.
NETB390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 2
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.

NETB397 Стаж: Мрежови технологии
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов,
6 кр.

NETB397 Стаж: Мрежови технологии
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов,
6 кр.Четвърта година - VІІ семестър (Модул “Администриране”) Четвърта година - VІІ семестър (Модул “Програмиране”)
NETB401 Web програмиране Client- Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB431 Самостоятелна работа по Web програмиране Client-Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч.
NETB411 Web приложения Client- Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.,  0 кр.
NETB401 Web програмиране Client- Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB431 Самостоятелна работа по web програмиране Client-Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч.
NETB411 Web приложения Client-Server
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 0 кр.
NETB404 Многослойна комутация
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB414 Лабораторни занятия по многослойна комутация
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB460 Самостоятелна работа по многослойна комутация
проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч.


--NETB408 Програмиране на Rebol за приложения в Интернет
ас. Бойко Банчев, 30 ч.
--NETB418 Rebol технологии за Интернет
ас. Бойко Банчев, 30 ч.
--NETB428 Самостоятелна работа по Rebol технологии
ас. Бойко Банчев, 0 ч.
NETB409 Мрежова сигурност
Иво Вачков, 30 ч.
NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
Иво Вачков, 30 ч.
NETB463 Самостоятелна работа по Мрежова сигурност
Иво Вачков, 0 ч.
NETB409 Мрежова сигурност
Иво Вачков, 30 ч.
NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
Иво Вачков, 30 ч.
NETB463 Самостоятелна работа по Мрежова сигурност
Иво Вачков, 0 ч.

NETB421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии
доц. д-р Нели Манева, 30 ч.

NETB422 Софтуерни технологии
доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч.
NETB432 Лабораторни занятия по софтуерни технологии
доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч.
NETB442 Самостоятелна работа по софтуерни технологии
доц. д-р Калинка Калоянова, 0 ч.
NETB424 Съвременни производственни комуникации
доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч.

NETB435 Системно Интернет програмиране
проф. д-р Румен Стайнов, 30 ч.
NETB445 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране
проф. д-р Румен Стайнов, 30 ч.
NETB465 Самостоятелна работа по системно Интернет програмиране
доц. д-р Румен Стайнов, 0 ч.

NETB444 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 1
доц. д-р Емил Стоилов, 0 ч.

NET B 449 Семинар Мрежови технологии 
доц. д-р Петя Асенова,
3 кр.

NET B 449 Семинар Мрежови технологии 
доц. д-р Петя Асенова, 3 кр.

NETB396 Стаж: Мрежови технологии - 3
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов, 6 кр.

NETB396 Стаж: Мрежови технологии - 3
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов, 6 кр.Четвърта година - VІІІ семестър (Модул “Администриране”) Четвърта година - VІІІ семестър (Модул “Програмиране”)

NETB451 . Net програмиране
доц. д-р Евгений Кръстев, 30 ч.
NETB461 Системни и потребителски приложения с . Net
доц. д-р Евгений Кръстев, 30 ч.
NETB471 Самостоятелна работа по . Net програмиране
доц. д-р Евгений Кръстев, 0 ч.
NETB452 Разпределени системи
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.
NETB462 Лабораторни занятия по разпределени системи
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 0 кр.
NETB452 Разпределени системи доц.
д-р Николай Гаджев., 30 ч.
NETB462 Лабораторни занятия по разпределени системи
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 0 кр.
NETB454 Семантичен web
ас. Сергей Върбанов, 30 ч.
NETB455 Самостоятелна работа по семантичен web
ас. Сергей Върбанов, 0 ч.
NETB454 Семантичен Web
ас. Сергей Върбанов, 30 ч.
NETB455 Самостоятелна работа по семантичен web
ас. Сергей Върбанов, 0 ч.

NETB478 Web програмиране с Java
доц. д-р Евгений Кръстев, 30 ч.
NETB488 Самостоятелна работа по Web програмиране с Java
доц. д-р Евгений Кръстев, 0 ч.

NETB487 Динамичен Web с PHP и MySQL
проф. Тодор Стоилов, 30 ч.
NETB497 Лабораторни занятия по PHP и MySQL
проф. Тодор Стоилов, 30 ч.
NETB477 Самостоятелна работа по PHP и MySQL
проф. Тодор Стоилов, 0 ч.
NETB457 Технологии за приложения в Интернет
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.
NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
доц. д-р Румен Радев, 30 ч.

NETB464 Управление на корпоративни мрежи
Георги Георгиев, 30 ч.

NETB470 Маркетинг в информационната индустрия
доц. д-р Нели Манева, 30 ч.
NETB473 Самостоятелна работа по маркетинг
доц. д-р Нели Манева, 0 ч.
NETB470 Маркетинг в информационната индустрия
доц. д-р Нели Манева, 30 ч.
NETB473 Самостоятелна работа по маркетинг
доц. д-р Нели Манева, 0 ч.
NETB474 Мрежови операции и тестване
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB484 Лабораторни занятия по мрежови операции и тестване
проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч.
NETB495 Самостоятелна работа по мрежови операции и тестване
проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч.

NETB494 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 2
доц. д-р Емил Стоилов, 0 ч.

NET B 449 Бакалавърски семинар
доц. д-р Петя Асенова,
3 кр.

NET B 449 Бакалавърски семинар
доц. д-р Петя Асенова,
3 кр.

NETB498 Стаж: Мрежови технологии - 4
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов,
6 кр.
NETB498 Стаж: Мрежови технологии - 4
доц. д-р Петя Асенова, ас. Филип Андонов,
6 кр.