Първа година - І семестър
NETB 101 Въведение в програмирането (С++)
доц. д-р Николай Киров, 30 ч.

NETB 131 Проект по програмиране
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.
NETB 121 Език за програмиране С++
д-р Ласко Ласков, ас. Емил Келеведжиев, 30 ч

NETB 141 Самостоятелна работа по NETB 121
гл. ас. Емил Келеведжиев, 0 ч

NETB 102 Въведение в компютърните системи
проф. Владимир Лазаров, д.н., 30 ч.

NETB 122 Самостоятелна работа по NETB 102
проф. Владимир Лазаров, д.н., 0 ч.

NETB 103 Линейна алгебра
проф. Петър Кендеров, д.н., 30 ч.

NETB 133 Самостоятелна работа по NETB 103
проф. Петър Кендеров, д.н.,  доц. д-р Емил Колев, 0 ч.

NETB 123 Приложения на линейната алгебра
проф. Петър Кендеров, д.н., 30 ч.,  0 кр.

NETB 143 Самостоятелна работа по NETB 123
проф. Петър Кендеров, д.н., доц. д-р Емил Колев, 0 ч.

NETB 104 Физика
доц. д-р Морис Гринберг, 30 ч.

NETB 124 Самостоятелна работа по NETB 104
доц. д-р Морис Гринберг, 0 ч.

Първа година - ІІ семестър
NETB 151 Обектно-ориентирано програмиране (С++)
доц. д-р Николай Киров, 30 ч.
NETB 181 Проект по обектно-ориентирено програмиране

доц. д-р Николай Киров, 0 ч.
NETB 171 Обектно-ориентирано проектиране със С++
гл. ас. Емил Келеведжиев, д-р Ласко Ласков, 30 ч.
NETB 191 Самостоятелна работа по NETB 171

гл. ас. Емил Келеведжиев,  0 ч., 3 кр.
NETB 153 Математически анализ
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 30 ч.

NETB 183 Самостоятелна работа по NETB 153
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 0 ч.

NETB 173 Приложения на математическия анализ
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 30 ч., 
0 кр.

NETB 193 Самостоятелна работа по NETB 173
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 0 ч.

NETB 154 Основи на мрежите
доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч.

NETB 174 Самостоятелна работа по NETB 154
доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч.

NETB 155 Дискретна математикана
ас. Стоян Боев, 30 ч.

NETB 175 Самостоятелна работа по NETB 155
ас. Стоян Боев, 0 ч.

Втора година - IІІ семестър
NETB 201 Структури от данни
доц. д-р Николай Киров, 30 ч.

NETB 223 Проект по структури от данни
доц. д-р Николай Киров, 0 ч.
NETB 211 Алгоритми за структури от данни

гл. ас. Емил Келеведжиев, 30 ч.

NETB 202 Операционни системи
доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.

NETB 224 Самостоятелна работа по NETB 202
доц. д-р Николай Гаджев, 0 ч.
NETB 212 Лабораторни занятия по операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч.

NETB 204 Геометрия
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 0 ч.
NETB 233 Самостоятелна работа по NETB 204
проф. Цвятко Рангелов, д.н., 0 ч.
NETB 206 Компютърни архитектури
проф. Владимир Лазаров, 30 ч.
NETB 217 Лабораторни занятия по компютърни архитектури
ас. д-р Нина Ташева, 30 ч.
NETB 236 Самостоятелна работа по NETB 217

ас. д-р Нина Ташева, 0 ч.
NETB 253 Теория на вероятностите
гл. ас. д-р Димитър Атанасов, 30 ч.
NETB 273 Самостоятелна работа по NETB 253
гл. ас. Димитър Атанасов, 0 ч.
NETB 303 Приложна статистика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч.,  0 кр.
Втора година - ІV семестър
NETB 207 Дискретни структури и мрежови алгоритми
проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч.
NETB 228 Проект по мрежови алгоритми

проф. Иван Ланджев, д.н., 0 ч.
NETB 218 Приложение на дискретни стуктури и алгоритми в мрежи
проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч.
NETB 254 Глобални мрежи
ас. Николай Недялков (Иво Вачков), 30 ч.
NETB 275 Самостоятелна работа по NETB 254

ас. Николай Недялков (Иво Вачков), 0 ч.
NETB 265 Лабораторни занятия по глобални мрежи
ас. Николай Недялков (Иво Вачков), 30 ч.
NETB 284 Самостоятелна работа по NETB 265
ас. Николай Недялков (Иво Вачков), 0 ч.
NETB 257 Бази от данни и SQL
доц. д-р Петер Пайнл, 30 ч.
NETB 280 Проект по бази от данни
доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч.
NETB 269 Приложения на системите бази от данни
доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч.
NETB 258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
гл. ас. Емил Келеведжиев, 30 ч.
NETB 281 Самостоятелна работа по NETB 258
доц. Петя Асенова, 0 ч.
NETB 279 Електронна търговия
проф. Евгений Николов, д.н., 30 ч.
NETB 297 Самостоятелна работа по NETB 279
проф. Евгени Николов, д.н., 30 ч.
NETB 294 Локални мрежи
доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 0 кр.
NETB 271 Проектиране на сайтове с HTML и JavaScript
гл. ас. Емил Келеведжиев, 30 ч.,  0 кр.