МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ

(програмата се води на английски език, 2007/2008)

 

Директор: докт. Стоян Александров

 

Програмен съвет: доц. д-р Николай Киров (председател), доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Петя Асенова, доц. д-р Емил Стоилов

 

Консултанти: доц. д-р Румен Стайнов, (Университет на Фулда, Германия), Бернард Андрюс (Shell груп, Холандия)

 

Департамент, предлагащ програмата: Информатика

 

Рецензенти: акад. Иван Попчев, д.н. (Институт по информационни технологии, БАН), Любомир Армутлиев (представител на софтуерния бизнес)

 

Модули към програмата: Администриране”, “Програмиране”

 

Специалност и професионална квалификация: Информатика, информатик

 

Компетенции: Завършилите програмата са с възможности за професионална реализация в областта на мрежовите технологии. Тези специалисти притежават знания и умения по:

·       проектиране, инсталиране, тестване и администриране на мрежи;

·       разработване на софтуер за приложения в Интернет.

 

Допълнителни изисквания за прием: английски език (равнище В2) - специализиран  изпит по английски език или международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL или еквивалентен на него).

 

Изисквания за завършване:

Образователни кредити. Общ брой кредити – 250 и осем тренингови курсa. За всяка учебна година се изискват по 60 кредита, които се набират, както следва:

първа година:

§      общообразователни курсове – 15 кр. Признава се равнище В2 за английски език.

§      курсове към програмата – 45 кр., от които 21 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни

§      два тренингови курса

втора година:

§      курсове към програмата – 60 кр., от които 36 кр. аудиторни и 24 кр. извънаудиторни 

§      два тренингови курса

трета година:

§      аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§      извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§      два тренингови курса

четвърта година:

§      аудиторни курсове от избран модул към програмата – 36 кр. (платени)

§      извънаудиторни – 24 кр. (безплатни)

§      два тренингови курса

 

BACH 100 Бакалавърска теза или държавен изпит – 10 кр. (на английски език)

 

Хорариум: Общ брой аудиторни часове – 2640. Общо 144 аудиторни кредита и 96 кредита от извънаудиторни учебни форми.


КУРСОВЕ

 

Първа година - І семестър
 

NETB 101 Въведение в програмирането (С++)

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 131 Проект по програмиране

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 121 Език за програмиране С++

н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч, 1 сем., 3 кр.

NETB 141 Самостоятелна работа по NETB 121

н.с. Емил Келеведжиев, 0 ч, 1 сем., 3 кр.

NETB 102 Въведение в компютърните системи

проф. Владимир Лазаров, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 122 Самостоятелна работа по NETB 102

проф. Владимир Лазаров, д.н., 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 103 Линейна алгебра

проф. Петър Кендеров, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 133 Самостоятелна работа по NETB 103

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 123 Приложения на линейната алгебра

проф. Петър Кендеров, д.н., 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 143 Самостоятелна работа по NETB 123

проф. Петър Кендеров, д.н., ст.н.с. д-р Емил Колев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 104 Физика

доц. д-р Морис Гринберг, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 124 Самостоятелна работа по NETB 104

доц. д-р Морис Гринберг, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

 


Първа година - ІІ семестър


NETB 151 Обектно-ориентирано програмиране (С++)

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 181 Проект по обектно-ориентирено програмиране

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 171 Обектно-ориентирано проектиране със С++

н.с. Емил Келеведжиев, докт. Ласко Ласков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 191 Самостоятелна работа по NETB 181

н.с. Емил Келеведжиев, докт. Ласко Ласков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 153 Математически анализ

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 183 Самостоятелна работа по NETB 153

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 173 Приложения на математическия анализ

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 193 Самостоятелна работа по NETB 173

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 154 Основи на мрежите

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 174 Самостоятелна работа по NETB 154

доц. д-р Румен Стайнов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 155 Дискретна математикана

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 175 Самостоятелна работа по NETB 155

проф. Иван Ланджев, д.н., 1 сем., 3 кр.

Втора година - IІІ семестър


NETB 201 Структури от данни

доц. д-р Николай Киров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 223 Проект по структури от данни

доц. д-р Николай Киров, 10 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 210 Алгоритми за структури от данни

доц. д-р Николай Киров, н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 231 Самостоятелна работа по NETB 210

доц. д-р Николай Киров, н.с. Емил Келеведжиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 202 Операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 224 Самостоятелна работа по NETB 202

доц. д-р Николай Гаджев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 213 Лабораторни занятия по операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 232 Самостоятелна работа по NETB 213

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Румен Стайнов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 204 Геометрия

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 233 Самостоятелна работа по NETB 204

проф. Цвятко Рангелов, д.н., доц. д-р Марин Маринов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 206 Компютърни архитектури

проф. Владимир Лазаров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 227 Проект по компютърни архитектури

проф. Владимир Лазаров, 20 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 217 Лабораторни занятия по компютърни архитектури

ст.н.с. д-р Христо Лафчиев, ас. д-р Нина Ташева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 236 Самостоятелна работа по NETB 217

ст.н.с. д-р Христо Лафчиев, ас. д-р Нина Ташева, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 253 Теория на вероятностите

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 273 Самостоятелна работа по NETB 253

проф. д-р Красимир Калинов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 294 Локални мрежи

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 283 Самостоятелна работа по NETB 294

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 1 сем., 0 кр.

 


Втора година - ІV семестър


NETB 207 Дискретни структури и мрежови алгоритми

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 228 Проект по мрежови алгоритми

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 10 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 218 Приложение на дискретни стуктури и алгоритми в мрежи

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 235 Самостоятелна работа по NETB 218

проф. Иван Ланджев, д.н., доц. д-р Красимир Манев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 254 Глобални мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев,  ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 275 Самостоятелна работа по NETB 254

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 265 Лабораторни занятия по глобални мрежи

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 284 Самостоятелна работа по NETB 265

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Николай Недялков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 257 Бази от данни и SQL

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 1, сем., 3 кр.

NETB 280 Проект по бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Калинка Калоянова, 20 ч., 1, сем., 3 кр.

NETB 269 Приложения на системите бази от данни

доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 287 Самостоятелна работа по NETB 269

доц. д-р Калинка Калоянова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 258 Web-програмиране с HTML и JavaScript

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр

NETB 281 Самостоятелна работа по NETB 258

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр


NETB 279 Електронна търговия

ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 297 Самостоятелна работа по NETB 279

ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 271 Проектиране на сайтове с HTML и JavaScript

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 288 Самостоятелна работа по NETB 271

доц. д-р Петя Асенова, н.с. Емил Келеведжиев 0 ч., 1 сем., 3 кр.

Трета година - V семестър (Модул “Администриране)


NETB
274 Маршрутизация

ас. Васил Илински, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 302 Системи за реално време

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 322 Самостоятелна работа по системи за реално време

доц. д-р Николай Гаджев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 304 Основни преносни системи

доц. д-р Петър Попов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 314 Самостоятелна работа по основни преносни системи

доц. д-р Петър Попов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 307 Разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 327 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни

доц. д-р Румен Радев, 0 ч.,1 сем., 3 кр

NETB 317 Приложения за разпределени бази данни

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 324 Мрежови технологии за отдалечен достъп

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 344 Самостоятелна работа по мрежови технологии – 1

ас. Васил Илински, 0 ч.,1 сем., 3 кр.

NETB 334 Лабораторни занятия по мрежови технологии

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 0 кр.

 

NETB 341 Мрежи от следващо поколение

проф. Маргарита Петкова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB
359 Комуникации

докт. Андрей Бъчваров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 379 Самостоятелна работа по комуникации

докт. Андрей Бъчваров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1

доц. д-р Николай Киров и екип, 0 ч.,1 сем., 3 кр.


NETB 399 Практически стаж

ас. Любомир Армутлиев, докт. Ласко Ласков, 3 кр.Трета година - VІ семестър (Модул “Администриране)

NETB 352 Unix/Linux операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 392 Самостоятелна работа по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 362 Лабораторни занятия по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 356 Мрежов хардуер

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 376 Самостоятелна работа по мрежов хардуер

доц. д-р Емил Стоилов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 366 Лабораторни занятия по мрежов хардуер

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 357 Мобилни комуникации

доц. д-р Румен Стайнов, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

 

NETB 358 Програмиране с Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 378 Самостоятелна работа по Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 368 Системни и потребителски приложения с Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 1 сем., 0 кр.


NETB 371 Мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 1 сем., 3 кр.


NETB 391 Риск в информационните технологии

проф. Иван Попчев, ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

 

NETB 394 Самостоятелна работа по мрежови технологии – 2

ас. Васил Илински, 1 сем., 3 кр.
 

NETB 399 Практически стаж

ас. Любомир Армутлиев, докт. Ласко Ласков, 3 кр.

 


Четвърта година - VІІ семестър (Модул “Администриране)

NETB 401 Web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 431 Самостоятелна работа по Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 411 Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 1 сем., 0 кр.


NETB 404 Многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Васил Илински, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 414 Лабораторни занятия по многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Васил Илински, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 460 Самостоятелна работа по многослойна комутация

доц. д-р Васил Фурнаджиев, ас. Васил Илински, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 409 Мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 463 Самостоятелна работа по Мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 424 Съвременни производственни комуникации

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 435 Системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 445 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 465 Самостоятелна работа по системно Интернет програмиране

доц. д-р Румен Стайнов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 444 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 1

доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 1/2 сем., 0 кр.
 

NETB 499 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.


Четвърта година - VІІІ семестър (Модул “Администриране)

NETB 452 Разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 462 Лабораторни занятия по разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 0 кр.


NETB 454 Семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, хон. ас. Атанас Киряков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 455 Самостоятелна работа по семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, хон. ас. Атанас Киряков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 457 Технологии за приложения в Интернет

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 467 Проектиране на приложения в Интернет

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 464 Управление на корпоративни мрежи

доц. д-р Емил Стоилов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 474 Мрежови операции и тестване

ас. Васил Илински, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 484 Лабораторни занятия по мрежови операции и тестване

ас. Васил Илински, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 495 Самостоятелна работа по мрежови операции и тестване

ас. Васил Илински, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 470 Маркетинг в информационната индустрия

доц. д-р Нели Манева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 477 Самостоятелна работа по  маркетинг

доц. д-р Нели Манева, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 494 Самостоятелна работа по проектиране на мрежи - 2

доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 2/2 сем., 0 кр.
 

NETB 499 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.Трета година - V семестър (Модул “Програмиране)


NETB 301 Програмиране на сигурен код

ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 311 Проектиране на приложения със сигурен код

ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 341 Самостоятелна работа по програмиране на сигурен код

хон.ас. Николай Недялков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 305 Изкуствен интелект

доц. д-р Данаил Дочев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 307 Разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 317 Приложения за разпределени бази данни

доц. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 337 Самостоятелна работа по разпределени бази от данни

доц. д-р Петер Пайнл, доц. д-р Румен Радев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 321 Програмиране с Perl

ас. Георги Пенков, ас. Марин Маринов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 331 Самостоятелна работа по програмиране с Perl

ас. Георги Пенков, ас. Марин Маринов, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 343 Кодиране и защита на данни

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 353 Приложения по кодиране и защита на данни

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 363 Самостоятелна работа по кодиране и защита на данни

проф. Иван Ланджев, д.н., 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 303 Приложна статистика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 323 Самостоятелна работа по приложна статистика

проф. д-р Красимир Калинов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 330 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 1

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 399 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.

 


VІ семестър (Модул “Програмиране)

NETB 351 Интерактивна векторна графика за уеб

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 361 Самостоятелна работа по интерактивна векторна графика за уеб
н.с. Бойко Банчев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 352 Unix/Linux операционни системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 392 Самостоятелна работа по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, доц. д-р Васил Фурнаджиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 362 Лабораторни занятия по Linux

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 353 Криптография

проф. Иван Ланджев, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 373 Приложна криптография и защита на информацията

проф. Иван Ланджев, д.н. 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 383 Самостоятелна работа по криптография

проф. Иван Ланджев, д.н., 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 358 Програмиране с Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 368 Системни и потребителски приложения с Java

хон.ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 1 сем., 0 кр.

NETB 378 Самостоятелна работа по Java

хон.ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 371 Мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 381 Самостоятелна работа по мрежови мултимедийни приложения

ст.ас. Йоана Минкова, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 391 Риск в информационните технологии

проф. Иван Попчев, д.н., ст.н.с. І ст. Евгени Николов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 390 Самостоятелна работа по програмиране за напреднали – 2

доц. д-р Николай Киров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB
399 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.

 


Четвърта година - VІІ семестър (Модул “Програмиране)

NETB 401 Web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.    

NETB 431 Самостоятелна работа по web програмиране Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 0 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 411 Web приложения Client-Server

проф. Тодор Стоилов, д.н., 30 ч., 1 сем., 0 кр.


NETB 408 Програмиране на Rebol за приложения в Интернет

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 418 Rebol технологии за Интернет

н.с. Бойко Банчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 428 Самостоятелна работа по Rebol технологии

н.с. Бойко Банчев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 409 Мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 429 Самостоятелна работа по мрежова сигурност

доц. д-р Петър Попов, ас. Николай Недялков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии

ст.н.с. д-р Нели Манева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 436 Самостоятелна работа по IT мениджмънт

ст.н.с. д-р Нели Манева, 1 сем., 3 кр.


NETB 422 Софтуерни технологии

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази, ст.н.с. д-р Нели Манева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 432 Лабораторни занятия по софтуерни технологии

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази, ст.н.с. д-р Нели Манева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 442 Самостоятелна работа по софтуерни технологии

ст.н.с. д-р Аврам Ескенази, ст.н.с. д-р Нели Манева, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 1/2 сем., 0 кр.
 

NETB 499 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.

 


Четвърта година - VІІІ семестър (Модул “Програмиране)

NETB 451 .Net програмиране

н.с. Енчо Солаков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 461 Системни и потребителски приложения с .Net

н.с. Енчо Солаков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 471 Самостоятелна работа по .Net програмиране

н.с. Енчо Солаков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 452 Разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 462 Лабораторни занятия по разпределени системи

доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 0 кр.


NETB 454 Семантичен Web

н.с. Сергей Върбанов, хон. ас. Атанас Киряков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 455 Самостоятелна работа по семантичен web

н.с. Сергей Върбанов, хон. ас. Атанас Киряков, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 487 Динамичен Web с PHP и MySQL

доц. д-р Николай Киров, ас. Георги Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 497 Лабораторни занятия по PHP и MySQL

доц. д-р Николай Киров, ас. Георги Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 477 Самостоятелна работа по PHP и MySQL

доц. д-р Николай Киров, ас. Георги Тодоров, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 478 Web програмиране с Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

NETB 488 Самостоятелна работа по Web програмиране с Java

хон. ас. Светлин Наков, ас. Любомир Армутлиев, 0 ч., 1 сем., 3 кр.


NETB 470 Маркетинг в информационната индустрия

ст.н.с. д-р Нели Манева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

 

NETB 449 Бакалавърски семинар

доц. д-р Петя Асенова, 40 ч. (20+20), 2/2 сем., 0 кр.
 

NETB 499 Практически стаж

ас. Васил Илински, докт. Ласко Ласков, 3 кр.