Мрежови технологии

 

Пети семестър

 

NETB302  Системи за реално време, доц. д-р Николай Гаджев, понеделник 12:50, 703 - 2

NETB307  Разпределени бази от данни, доц. Р. Радев, понеделник 13:00, 703 - 2

NETB317  Приложения за разпределени бази данни, доц. Р. Радев, понеделник 14:40, 313 - 1

NETB324  Мрежови технологии за отдалечен достъп, доц. д-р Емил Стоилов, четвъртък 8:00, 9:40, 313 - 1

NETB356  Мрежов хардуер, доц. д-р Емил Стоилов, четвъртък 11:20, 13:00, 313 - 1

NETB341  Мрежи от следващо поколение, проф. Маргарита Петкова, петък 11:20, 127 - 1

NETB359  Комуникации – не стартира

NETB343  Кодиране и защита на данни, проф. Иван Ланджев, вторник 8:00, 703 - 2

 

NETB301  Програмиране на сигурен код, Николай Недялков, вторник 9:40, 313 - 1

NETB303  Приложна статистика, проф. д-р Красимир Калинов - не стартира

NETB305  Изкуствен интелект, ст.н.с. д-р Данаил Дочев, БАН - ИИТ, вторник 14:30

NETB311  Проектиране на приложения със сигурен код, Николай Недялков, вторник 11:20, 313 - 1

NETB321  Програмиране с Perl,  Георги Пенков, понеделник 9:40, 313 - 1

 

Седми семестър

 

NETB401  Web програмиране Client-Server, Тодор Стоилов, БАН-ИТКР, четвъртък 8:00

NETB404  Многослойна комутация, Тодор Стоилов, БАН-ИТКР, 11:20

NETB409  Мрежова сигурност, Николай   Недялков, сряда 16:20, 205 - 1

NETB411  Web приложения Client-Server, Тодор Стоилов, БАН-ИТКР, четвъртък 9:40

NETB414  Лабораторни занятия по многослойна комутация, Тодор Стоилов, БАН-ИТКР, 13:00

NETB419  Лабораторни занятия по мрежова сигурност, Николай   Недялков, сряда 18:00, 511 - 1

NETB434  Съвременни производствени комуникации,   доц. д-р Емил Стоилов, сряда 14:40 311 - 1

NETB435  Системно Интернет програмиране, проф. д-р Румен Стайнов – не стартира

 

NETB408  Програмиране на Rebol за приложения в Интернет, н.с. Бойко Банчев – не стартира

NETB418  Rebol технологии за Интернет, н.с. Бойко Банчев – не стартира

NETB421  Мениджмънт на фирма по информационни технологии – не стартира

NETB422  Софтуерни технологии – не стартира