CSCB324 Състезателно програмиране - I част

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи [2022/2023]

Седмица
No.
Занятие
No.
Тема
Дата
Задачи
За 2 точки
1
1
Технология за ефективно програмиране на алгоритми
Структури от данни - STL
6.10
1, 2
13.10
2
2
Оценка и сложност на алгоритми
Бройни системи

13.10
3, 4
3.11
3

Няма занятие (с1)
20.10
--

събота
3. 4
Състезание 1, 13:00-18:00, 702-II
https://www.hackerrank.com/nbu-october-2022-programming-contest
Условията на задачите
22.10
(събота)
--

4

Няма занятие (c1)
27.10


5
5
Обсъждане на задачите от Състезание 1
Редица на Фибоначи.
Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия
3.11
5, 6
10.11
6
6
Прости числа
Комбинаторни алгоритми
Разбиване на числа

10.11
7, 8
24.11
7

Няма занятие (с2)
17.11
--

събота 7, 8
Състезание 2, 13:00-18:00, 702-II
 https://www.hackerrank.com/nbu-november-2022-programming-contest
Условия на задачите
19.11
(събота)
--

8
9
Обсъждане на задачите от Състезание 2
Сортиране чрез сравнение и трансформация
24.11
9, 10
1.12
9
10
Последователно и двоично търсене
Търсене с връщане
1.12
11, 12
22.12


Студентски празник
8.12


10

Няма занятие (с2) 15.12
--

11
11 Разделяй и владей 22.12
13, 14
5.01


Коледна ваканция12
12
Динамично оптимиране
5.01
15, 16
19.01
13

Няма занятие (с3)
12.01
--

събота 13
Състезание 3, 13:00-18:00, 702-II
https://www.hackerrank.com/nbu-january-2023-programming-contest
14.01
(събота)
--

14
14
Обсъждане на задачите от Състезание 3
Подготовка за теста
19.01
--

15
15
Тест
25.01
(сряда)
--

Сесия

Тест и /или Практика
1.02,
8:00, 702-2