CITB107 Програмиране

Учебна програма, график за лекциите и  учебни материали [2022/2023]


Тема на лекцията
Дата

1
Увод. Програмн езици С и С++.  Алгоритми
Анатомия на компютър. Компилиране на проста програма. Програмни езици. Грешки. Алгоритми.
6.10

2
Основни типове данни
Числени типове; вход и изход; операция присвояване; константи; аритметика; форматиране на изхода
Задачи за самостоятелна работа
13.10

3
Низове  и обекти
Низове; конструиране на обекти; използване на обекти; обекти от реалния свят.
20.10

4
няма занятие, има отучване на 5.11, събота
27.10

4
Основни  управляващи оператори
Оператор if и if/else; оператори за сравнение; проверка на входа; прости цикли; обработка на входна редица; използване на булеви променливи
3.11

5
Подготовка за теста, събота,
Група 1 - 8:00, 304-2; Група 2 - 9:40,  110-2
отучване
5.11

6
Тест 1
10.11

7
Функции
Функциите като черни кутии; писане на функции; коментари; връщани стойности; параматри; странични ефекти; процедури
Параметри-псевдоними; област на действие на променливи; постъпково прецизиране.
Задачи за упражнения (на английски)
Задачи за упражнения
Задачи за самостоятелна работа
17.11

8
Класове
Откриване на класове; интерфейс; капсулиране; член-функции; конструктори по подразбиране и с параметри; достъп да членове-данни; сравняване на член-функции с обикновени функции
Задачи за самостоятелна работа
24.11

9
Управляващи оператори
Няколко алтернативи; вложени клонове; булеви операции; закони на DeMorgan. Цикли for и do; вложени цикли.
1.12


Студентски празник (няма занятие)
8.12

10
Тест 2
Занятието ще се проведе в зала 409 на корпус 1.
15.12

11
Вход, симулации и тестване
Обработка на текстов вход; симулации; единични тестове; избор на тестове; оценка на тестове; макрос assert; проследяване на програма.
Задачи за за самостоятелна работа (на англйски)
22.12


Коледна ваканция


12
Вектори
Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси. Вектори като параметри и върнати стойности. Успоредни вектори
Задачи за самостоятелна работа
5.01

13
Масиви
Дефиниране и използване на масиви. Масиви като параметри на функции. Масиви от символи. Двумерни масиви.
12.01

14
Указатели
Дефиниране и стойност на указател. Динамична памет. Използване на указатели в С++. Масиви и указатели. Указатели и С-низове.
19.01

15
Тест 3
25.01
(сряда)


Семестриален изпит (в НБУ)
-- поправка на тест 1, 2 или 3;
-- Тест 4 && устен изпит.
31.01, 8:00, аула