Правила за оценяванеТекущо оценяване през семестъра

** Лекции
Точки на теста
Оценка
0-24
2.00
25-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00
Сума на точките
Оценка
0-74
2.00
75-90
3.00
91-105
3.50
106-120
4.00
121-135
4.50
136-150
5.00
151-165
5.50
166-180
6.00

**Лабораторни упражнения
** Обща оценка по CITB107


Финален изпит

** Лекции
** Упражнения
** Обща оценка по CITB107

Тестова система за проверка на знания по програмиране
По време на провеждане на теста (лекции) студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).

Проверка на бланката с отговорите на индивидуалните тестове:
(1) + преди подточката означава, че този отговор трябва да е "да" (напр.  +a) ), иначе - "не".
(2) След всеки въпрос са написани получените точки на този въпрос (max 4, min -4).
(3) 0+ означава, че на този въпрос студентът е отговорил на 4-те подточки с "не знам" и проверяващият не е отбелязал правилните отговори съгласно (1).
(4) 4+ означава, че студентът е отговорил на всички подточки с "да" или "не" и всички отговори са правилни и проверяващият не е отбелязал правилните отговори съгласно (1).