Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции:
сряда, 9:40 - Н. Киров.        
Изпит: 5.07, вторник, 8:00,  НБУ, 110-2
Упражнения:
понеделник, 13:00, 14:40 - С. Мишев,
четвъртък, 8:00, 9:40 - К. Вучков

Изпит по CITB205 ООП (лекции) ще се проведе на 14.01.2023 от 8:00 часа в зала 702-2 на НБУ!

Консултация за Тест 1 - 29.03, вторник, 14:40, Мудъл-BBB
Консултация за Тест 2 - 3.05, вторник, 14:40, Мудъл-BBB
Консултация за Тест 3 - 7.06, вторник, 14:40, Мудъл-BBB

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции)

Правила за оценяване, Семестриален изпит

 Всички студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB325 Състезателно програмиране - II.

Последна промяна на 14.01.2022 г. nkkirov<>gmail.com