NEDB208 Data Structures

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол на лекцииT1
T2
T3
Total

T4
Exam

Grade
Grade
Grade


Day ->
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
8
15
22

lect.
labs
NETB208


Month -> 10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
01
01
01
1. F92979 Александър Алексеев Върбанов -
+
+
38
-
-
-
+
33
+
-
+
+
24
95
3.50
6.00
5.00

F89252 Али Тамам Малоук
-
-
-
-/42
-
-
-
-
23
-
-
-
-
31
(54)/96
3.50
4.00
4.00
2. F90950 Ана Росенова Радева +
+
+
24
-
-
+
+
13/30
+
-
+
+
32
69/86
3.00
5.50
4.50

F93181 Борис Антони Банков
-
+
+
35
-
-
-
-
-

-
-
-
-
(35)
F93412 Грегъри Спиридон Николау
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
3. F90499 Дейвид Петков Петков +
-
+
12/18
-
-
-
+
25
-
-
-
-
13
50/56

3.50

4. F90817 Димитър Цветанов Стойков +
-
+
13/36
-
-
+
+
19
+
-
+
-
37
69/92
3.50
5.75
5.00
5. F91250 Едуард Вадим Златков -
+
+
21/44
+
-
+
-
22
+
+
+
+
26
69/92
3.50
6.00
5.00
6. F91727 Емануил Всемилов Петров +
+
+
11
-
-
+
+
14
-
-
-
-
-
237. F90816 Иван Аврамов Парнарев +
+
-
27
-
-
-
-
20
-
-
-
-
30
77
3.00
6.00
4.50
8. F92981 Иван Иванов Кирчев +
+
-
27
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-/21
(61)/82
3.00
4.00
3.50
9. F93137 Ивона Димитрова Ненчева +
-
-
41
-
-
-
+
28
-
-
-
-
-/15
(69)/84
3.00
3.00
3.00
10. F90680 Илияна Денева Илиева -
-
-
25
+
-
-
-
13/31
+
-
-
-
27
(65)/83
3.00
5.00
4.00
11. F78686 Константин Николаев Тодоров -
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
12. F93086 Константин Пламенов Петров -
-
+
29
+
-
+
+
28
+
-
+
+
23
80
3.00
4.00
3.50
13. F91471 Кристияна Стелианова Кръчмарова -
-
-
27
-
-
-
-
41
+
-
-
-
39
107
4.00
6.00
5.00
14. F92985 Мустафа Алаедин Калзи +
-
+
22
-
-
-
-
16
+
+
-
-
-
38

235.50

15. F90665 Невена Денева Илиева +
+
+
31
+
-
-
-
26/29
+
+
-
+
32
89/92
3.50
6.00
5.00
16. F91265 Николета Володиева Мишева -
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-


3.00

17. F90735 Павел Веселинов Тинев +
+
+
14
-
-
+
+
30
+
-
-
+
32
76
3.00
6.00
4.50

F97709 Петър Мартинов Абаджиев
*
*
*
21
+
+
+
+
28
+
-
-
+
41
90
3.00
4.75
4.00
18. F91580 Радослав Руменов Радев -
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
33
(33)

6.00


F85271 Савас Карамаритис
*
+
+
0
-
+
-
-
1/0
-
-
-
-
-
119. F91278 Сами Закария Фетиани +
-
+
25
-
-
+
-
28
-
+
+
-
28
81
3.00
5.50
4.50
20. F90593 Славена Христова Синьобръдска +
+
-
44
+
-
+
+
27
+
-
+
+
23
94
3.50
5.75
5.00
21. F89409 Стефан Николаев Манов +
-
+
-

-
+
-
16/13
-
-
-
+
18
34

3.75

22. F91512 Фатима Найеф +
-
-
26
+
-
-
-
21/41
-
-
-
-
32
79/99
3.50
4.00
4.00
23. F91013 Ясен Делчев Чернаев +
+
+
39
+
-
-
+
31
-
-
+
+
31
101
3.50
6.00
5.0015
12
15
22

2
10
11
22

4
8
9
18

11
21
14

F83061
Али Сакер


+