Търсещи дървата - втора част

Многоканални търсещи дървета (Multi-Way Search Trees)

Дефиниция


Търсене в многоканално търсещо дърво

Подобно е на търсене в двоични търсещи дървета.


(2,4) дърветаОперации за промяна (Update Operations)

Вмъкване


Algorithm insertItem(k, e)
1.We search for key k to locate the insertion node v
2.We add the new item (k, e) at node v
3. while overflow(v)
        if isRoot(v)
            create a new empty root above v
        vsplit(v)

Анализ на вмъкването в (2,4) дърво

Премахване (Removal)

 1. слива се v със съседния брат/сестра w;
 2. премества се ключ от u в слетия възел v'.
 • Изпразването може да се появи по пътя към корена и отново да трябва да се приложи операция стопяване. 

  1. премества се детето на w и то става дете на v;
  2. премества се ключ от u във v;
  3. премества се ключ от w в u.
 • След тази операция няма изпразване.


 • Анализ на операция премахване в (2,4) дърво

  Червено-черни дървета
  Операции за обновяване

  Вмъкване


  • Случай 1: w е черен:
   •  Двойнo червено е неправилно представяне на 4-възел.
   • С операция реконструкция (restructuring) променяме представянето на 4-възел в  (2,4) дърво.

  • Случай 2: w е червен:
   • Двойно червено съответства на препълване.
   • Операция преоцветяване (recoloring) е еквивалентна на операция разделяне (split) на 5-възел в  (2,4) дърво.  Анализ на операция вмъкване в червено-черно дърво Премахване (Removal)

  Реорганизация на червено-черно дърво

  Вмъкване (двойно червено)
  червено-черно дърво
  (2,4) дърво
  резултат
  реконструкция (restructuring) представяне на 4-възел
  двойно червеното изчезва
  преоцветяване (recoloring)
  разделяне (split)
  двойно червеното изчезва или се премества към корена

  Премахване (двойно черно)
  червено-черно tree action
  (2,4) tree action резултат
  реконструкция (restructuring)
  трансфер (transfer)
  двойно черното изчезва
  преоцватяване (recoloring)
  стопяване (fusion)
  двойно черното изчезва или се премества към корена
  наместване (adjustment)
  представяне на 3-възел
  следва реконструкция или преоцветяване

  C++ Implementation
  html-9.11 (RBItem)
  html-9.12 (RBTree1)
  html-9.13 (RBTree2)
  html-9.14 (RBTree3)