Приоритетна опашка - втора част

Хип

Структура от данни хип

Твърдение: Хип T съдържащ n ключа има височина h = [log(n + 1)].
Доказателство: (прилагаме свойството пълно двоично дърво)Реализация на приоритетна опашка с хип

  Представяне на хип с вектор

Вмъкване

"Бълбукане нагоре" след вмъкванеПремахване


"Бълбукане надолу" след премахванеАнализ

Function
Time
size(), isEmpty()
O(1)
minElement(), minKey()
O(1)
insertItem(k,e)
O(log n)
removeMin()
O(log n)

C++ реализация

html-7.7 (HeapTree)
html-7.8 (HPQ1)
html-7.9 (HPQ2)

Сортиране с хип