Николай Киров
Преподаване

Школа "Състезателно програмиране"

Сайт: http://nikolay.kirov.be/2014/WCP/index.html

1.    Съответствие на планираните дейности и резултатите.
Планирано:
Всяка година (от 2002 г.) през м. май се провежда Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), в която участват отбори от българските университети, където се преподава информатика. На тези олимпиади участва и НБУ, като последните 3 години завоюваме второ място между участващите 12-14 български университети. През м. май 2014 г. предстои провеждането на XXVI РСОП с домакин Технически университет - Варна. За успешно наше участие е необходима много работа с изявени студенти от програмите на департамент “Информатика”. Школа “Състезателно програмиране” ще провежда занятия ежеседмично (по два учебни часа) в НБУ и Институт по математика и информатика – БАН. Ще бъдат поканени лектори от НБУ, БАН и СУ. Студенти ще подготвят теми от програмата на школата, като най-добрите презентации ще бъдат наградени. Ще бъдат проведени най-малко четири вътрешноуниверситетски състезания по програмиране по правилата на провеждане на РСОП. Поддържа се сайт на школата на адрес: http://nikolay.kirov.be/2014/WCP/index.html
Очаквани резултати:
Научно-изследователска работа с изявени студенти и добро представяне на НБУ на XXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране през м. май 2014 г. във Варна.
Резултати:

2.    Участници (студенти, преподаватели, външни участници)
3.    Междудепартаментно сътрудничество

4.    Ефект (записани външни участници в програмите, задържане на студенти, реализация на студенти)
5.    Посещаемост
6.    Публичност (бр. публикации и отзиви)
7.    Реализирани контакти
8.    Финансиране (планирани, отпуснати, реализирани разходи и приходи, външно финансиране и привлечени спонсори);

Участие в Международно студентско състезание по програмиране

(Договор №833/03.10.2013)

The ACM SouthEastern European Region

1.    Съответствие на планираните дейности и резултатите
Планирано:
През 2012/2013 учебна година ЦФСР към Настоятелството на НБУ финансира проекта Школа Състезателно програмиране (http://nikolay.kirov.be/2013/WCP/). Най-важният резултат от изпълнението договора по този проект е отличното представяне на отборите на НБУ на XXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП) - 17-18 май 2013 г. в София, НДК с домакини НБУ, СУ и ТУ-София (http://bcpc.eu/XXV/). За трета поредна година НБУ се класира на второ място от 14 участващи тази година български университети. Второто място ни задължава да представим страната и НБУ на регионалното състезание в Букурещ (The 2013 Southeastern Europe Regional Contest - http://acm.ro/) на 10-13 октомври 2013 г. Състезанието е отборно и предлагам НБУ да участва с два отбора – 6 състезатели и двама ръководители да бъдат командировани в Букурещ за 3 дни (11-13.10).
Резултати:
На състезанието участваха 7 държави от Югоизточна Европа (България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция и Украйна), 48 университета, представени с 82 отбора. От България участваха 3 университета (НБУ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Шуменски университет „К. Преславски“). Отборът на СУ се класира на 14-то място, отбор на НБУ - на 60-то и на ШУ - на 69-то място. Запазихме второто място след участващите български университети. Първо мясо и участие във финалите на състезанието в Петербург спечели отбор от Националния университет на Харков, Украйна (V.N. Karazin Kharkiv National University).

2.    Участници (студенти, преподаватели, външни участници)
Отбор NBU1:
Димитър Валентинов Драгостинов, дипл. сем., програма Мрежови технологии, F54320
Кирил Руменов Вучков, дипл. сем., програма Информатика, F49115
Васил Димитров Раев, 2-ри курс, програма Информатика, F65391
Треньор: Николай Киров
Отбор NBU2:
Андрей Чавдаров Ненчев, 4-ти курс, програма Мрежови технологии, F54552
Деян Николов Данаилов, 4-ти курс, програма Мрежови технологии, F54558
Стефан Рачев Бонев, 4-ти курс, програма Мрежови технологии, F55271
Треньор:  Велислав Николов

3.    Междудепартаментно сътрудничество

4.    Ефект (записани външни участници в програмите, задържане на студенти, реализация на студенти)
5.    Посещаемост

6.    Публичност (бр. публикации и отзиви)
7.    Реализирани контакти
8.    Финансиране (планирани, отпуснати, реализирани разходи и приходи, външно финансиране и привлечени спонсори);
Планирани: 1400 от фонда + 460 от департамента
Реализирани: 1200 от фонда + 460 от департамента


E-mail: nkirov<at>nbu.bg
home
math