За нивото на запазване на текстовете и нотите на Джиджев

(да се запази корпус с оригиналните записи на текстовете )

??

 

За книгата (да се номерират песните от 1 до 1100)

Категорично да. Освен че съществува много последователна традиция, това е нужно и за т.нар. вещен и именен показалец, който звучи горе-долу така:

Змей: змей люби мома: 234, 346, 728; змей се превръща в камък: 123, 387; змей се бие с хала: 78, 345 и т.н., където номерата са поредните номера на песните.

РЕШЕНО!

Какви показалци ще правим???

 

1. По текста:

- пунктуация -- Григор

(да се коригира според правилата на бълг. език – т.е. елементарни пунктуационни промени, които не изкривяват смисъла на песента!) 

И аз така мисля

РЕШЕНО!

 

- диалект

(да се запази) Задължително

РЕШЕНО!

 

- поправки според чутото в оригиналния запис -- Григор, Лозанка, ???

(само при ясни разлики – логично е да се отбелязват всички разлики, които се чуват ) Тук смятам, че поправки трябва да се правят само във фрапантни случаи. Т.е. съвсем не мисля да цензурирам авторския поглед на Джиджев, а само такива случаи, в които един стих е от 12 срички, следващият от 4 (т.е. има явна техническа грешка и едно полустишие от 4 срички е пренесено механично в горния стих). Готов съм да водя и бележник за намесите си.

Какво правим, когато на коректурата има заб. на Лозанка: „да се чуе оригиналния запис”??

 

- текст под нотите и отделно в текста на песента

(да останат разликите в текста под нотите и в текста на песента).

Категорично съгласен – с едно изключение: смятам, че към текста на нотите трябва да се добави пунктуацията. Иначе: ако в нотите стои земя Русалимска, а в текста – Йерусалимска, не би трябвало да се редактира. Ако пък случайно се прецени, че трябва да има редакция, препоръчвам за основа да се взема текста под нотите (защото той е изпеваем) и той да се налага върху другия, а не обратно.

РЕШЕНО! - да останат разликите

В нотите има „неизпеваеми” варианти на Джиджев – според Лозанка да останат

 

- поправки поради невъзможност да се изпее по този начин -- Григор, Лозанка, ???

(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя)

Само при фрапантни случаи – никога за някоя отделна сричка

Самият Григор има много забележки – „не може да се изпее така!”


 

- поправки поради различия в една и съща песен - напр. Стоян, Стуян -- Григор, Лозанка, ???

(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя).

Този казус се отнася само до имената – всичко друго се брои като диалектен рефлекс и остава. Смятам, че имената обаче следва да се уеднаквят. Горният пример е много показателен: името Стоян винаги се произнася като „Стуян”, поради редукция на „о” в „у” в неударена позиция, така че в случая имаме в една песен две концепции: педантично фонетично дешифриране („Стуян”) и фиксиране на отклоненията от книжовния правоговор (т.е. пише се книжовно „Стоян”, а то така или иначе се произнася „Стуян”). Никаква информация не изчезва, ако уеднаквим навсякъде и пишем „Стоян” – другото изглежда не като педантизъм, а като коректорска неграмотност.

 

 

- премахване на противоречия за дати и населени места

(да се намери вярното от дневниците на Джиджев)

Категорично несъгласен. Ако сканираме листите на Джиджев, имаме версия за хората, които се интересуват от неговия авторски почерк. Нека имаме друга версия за потребителите – предлагам фиксация по община и област по днешното административно деление (което за нашите селища съм почти сигурен, че е същото като през 60-те), ако К. Рангочев настоява (за мен е излишно) – и по околии. Тук вече говоря като архивар – огромен брой от ползвателите на архива на ИФ идват със заявки от типа: „Искам песни от община Бяла Слатина”, „песни от Карловско” и т.н.; никой нищо не печели, ако песни от Карловско са отнесени към ”Пловдивско” (защото са в Пловдивска област), както е при Джиджев – много песни няма да са намираеми.

Не разбирам забележката на Григор – ако става дума за търсене в дигиталната библиотека – разбира се, там ще има и търсене по днешно административно деление.

Ако става дума за индекси в книгата – може да се сложет и 2 индекса – по Джиджев и по днешно административно деление. А за рождените дати на певиците – добре е една певица да е родена на една дата във всички песни J

 

- заглавие на песента

(да остане както е – според Джиджев, може да се сложи и като подзаглавие първия стих)

Традицията тук е абсолютно непоследователна – всички сборници ползват хибридни методи. Аз съм за ясен и последователен: първият стих за заглавие, подзаглавие – всички уточнения на Джиджев (пее се на малко дете, пее се на връщане от жътва и т.н.).

НЕЯСНО! Да се слага ли първия стих като заглавие на песенте???

Ако да – да се слагат ли думи като „и”, „мари”, „Лазаре”, „колади ле”  и др.???

 

- повторения на стих /2 или (2) или /2/ и повторения на два реда {2 -- Николай

(повторения на стих - /2 и повторения на два реда - {2)

Да.

Кое  ”Да”: /2, (2) или /2/ ??? Два реда повторение “}” стои грозно (в 28 песни има повторения на два реда)

Има и много места, дето вместо /2 самия Джиджев е написал стиха два пъти???


 

- представяне на певеца

(трите имена, прякор в скоби (ако има), година на раждане, място на раждане, община, образование, при смяна на местожителството (сватба и пр.) – от коя година е в новото място).

Съгласен с тази или друга подредба – само ни е нужен ясен синтаксис. А казусите бяха доста – има например и такива: Запяват: хххх, Отпяват: ууууу, които също трябва да бъдат предвидени. Отново предлагам – без да настоявам много – че част от допълнителната информация може да отиде в приложението за списъка на изпълнителите – т.е. под песента: имена, година на раждане, село, а в края – допълнителните сведения за сватби и преселвания, които са понякога доста дълги и трудно предварително ще разпишем като синтаксис.

Защо ни е синтаксис??? Може да се пише и по-свободно, напр. Как е в оригиналите.

Нямам още категоричн а позиция.

 

- подзаглавие на всяка песен - жанра на Джиджев

(да остане както е във всяка песен)

Подредбата на Джиджев така или иначе е жанрова – това означава да започне глава „Коледарски” и да пишем на всяка песен „Коледарска” – струва ми се досадно и ненужно. Ако за подзаглавия се разбират уточненията „пее се на стопанина”, „пее се из пътя”, разбира се, остават.

Подзаглавието не винаги съвпада с името на „жанра по Джиджев”.

Ако остане само текстът, който сега е в скоби, става неясно...

 

- бележки и речник на всяка песен

(да останат след текста на песента и преди певеца – набрани с курсив)

Да. Дори да се предвиди разграничение между поясненията на Джиджев и редакторските.

До сега не сме говорили да се включват редакторски пояснения в песните – може би нактая, или „под черта” ???

 

- да се номерират стиховете  5, 10, 15, 20, .... -- Николай

(да) [има технология - да се направи във всички песни!]

Да. От това има нужда при дългите песни за целите на определен тип анализи.

РЕШЕНО!

 

- да се сканират дневниците на Джиджев (описание от Диана и Мария К.)

 

За следващия етап от работата ти предлагам следното:

Вземам всички листа на Джиджев, коректури на Лозанка и оправям пунктуацията във файловете, като слушам песните и водя бележки за други промени, които правя.

Успоредно слагам и метаданните. Мога да почна до 3-4 дена и ще поддържам относително висока скорост. Какво мислиш?

 

Иначе ще мина през теб във вторник към 12 часа – тъкмо ще се доуговорим и ще си взема лаптопа да си кача програмките. Бива ли?