[В червено е написаното от Константин Р.]

 

За нивото на запазване на текстовете и нотите на Джиджев

(да се запази корпус с оригиналните записи на текстовете ??)
За книгата (да се номерират песните от 1 до 1100)

1. По текста:
- пунктуация -- Григор, ???
(да се коригира според правилата на бълг. език – т.е. елементарни пунктуационни промени, които не изкривяват смисъла на песента!)
- диалект
(да се запази)
- поправки според чутото в оригиналния запис -- Григор, Лозанка, ???
(само при ясни разлики – логично е да се отбелязват всички разлики, които се чуват )
- текст под нотите и отделно в текста на песента
(да останат разликите в текста под нотите и в текста на песента)
- поправки поради невъзможност да се изпее по този начин -- Григор, Лозанка, ???
(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя)
- поправки поради различия в една и съща песен - напр. Стоян, Стуян -- Григор, Лозанка, ???
(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя)
- премахване на противоречия за дати и населени места
(да се намери вярното от дневниците на Джиджев)
- заглавие на песента
(да остане както е – според Джиджев, може да се сложи и като подзаглавие първия стих)
- повторения на стих /2 или (2) или /2/ и повторения на два реда {2 -- Николай
(повторения на стих - /2 и повторения на два реда - {2)
- представяне на певеца
(трите имена, прякор в скоби (ако има), година на раждане, място на раждане, община, образование, при смяна на местожителството (сватба и пр.) – от коя година е в новото място)
- подзаглавие на всяка песен - жанра на Джиджев
(да остане както е във всяка песен)
- бележки и речник на всяка песен
(да останат след текста на песента и преди певеца – набрани с курсив)
- да се номерират стиховете  5, 10, 15, 20, .... -- Николай
(да) [има технология - да се направи във всички песни!]
- да се сканират дневниците на Джиджев (описание от Диана и Мария К.)
и да се приложат към книгата (на файлове или на хартията)