Тодор Джиджев

Народни песни

Съдържание

1. Обредни
1.1. Календарни
1.1.1. Коледарски (Коледни?) [88 стр.]
1.1.2. Лазарски [34 стр.]
1.1.3. Гергьовски [5 стр.]
1.1.4. На пеперуда и др. [9 стр.]
1.2 Сватбарски (сватбени?) [55 стр.]

2. Трудови
2.1. Жътварски и др. [62 стр.]
2.2. Седенкарски [66 стр.]

3. Празнични
3.1. Трапезни [86 стр.]
3.2. Хороводни [260 стр.]

4. Други
4.1. Градски песни [6 стр.]
4.2. Инструментални мелодии [4 стр.]

Л.П.

Задачи за подредбата на песните и следваща коректура:

1. Някои раздели се съдържат в повече от една папка на Джиджев.
Да се разбере по какво са разпределяни песни от един "жанр" в различни папки.
Това важи най-много за 3.2. Хороводни [260 стр.]
[за Константин П., Лозанка, Григор]

2. Да се подредят папките в по реда на Съдържанието, като всяка папка да съдържа:
--- оригинали,
--- поправена от Лозанка разпечатка,
--- разпечатка на първа корекектура
[за Константин П.]

3. Следващ етап от предпечатната подготовка на книгата - всички папки минават през Николай, Лозанка и Григор.
1. Технология за Лозанка (на хартия)
- как са нанесени корекциите
- неясни корекции (да се чуе песента??)
(съгласуване с Григор?)

1. Технология за Григор (на хартия, на файл??)
- корекции по пунктуацията
- (да се чуе песента??)
(съгласуване с Лозанка?)

2. Технология за Николай:
- отразяване на корекциите на разпечатката на коректурата (направени от Григор и Лозанка)
- дописване на елементи по нотите, които са нови - по списък
(не са писани преди това по липса на технология или са писани "лошо", напр. подчертаване)
- оправянe на "footer" - инфо за певеца

4. Да се определи какви индекси ще съдържа книгата и да се уточнят техните формати
[за Лозанка, Григор, Константин П. и  Консатнтин Р.]

4.1 Списък на населени места (формат?)

4.2 Списък на певци (формат?)

4.3 Индекс ???

4.4 Песни по такт ??

4.5 Песни по "тонови обеми" ?

4.6 ...