Списък на капиталните сборници, 

които съдържат нотирани песни, събирани без звукозаписна техника

1. Васил Стоин. 1928.
Народни песни от Тимок до Вита.
София: Издание на Министерството на Народното просвещение.
Съдържа: 4002 нотирани фолклорни песни и 73 нотирани инструментални мелодии
[vs_1_0001]

2. Васил Стоин. 1931.
Народни песни от Средна Северна България.
София: Издание на Министерството на Народното просвещение.
Съдържа: 2698 нотирани фолклорни песни и 20 нотирани хороводни мелодии от инструменти.
[vs_2_001]

3. Ангел Букорещлиев, Васил Стоин, Райна Кацарова. 1934.
Родопски песни с нотирани гласове.
Сборник за народни умотворения и народопис, Книга ХХХІХ. София: Издава Българската академия на науките.
Съдържа: 461 Средно-Родопски песни, нотирани от Ангел Букорещлиев, записани от Никола Вранчев (учител) и от С. Ив. Боянов (link);
[vs_31_001]
700 Родопски песни, нотирани и записани от Васил Стоин (link);
[vs_32_001]
91 Помашки песни от Средните Родопи, нотирани и записани от Райна Кацарова (link).
[vs_33_001]
Общо – 1252 песни.

4. Васил Стоин. 1939.
Български народни песни от Източна и Западна Тракия.
София: Тракийски научен институт.
Съдържа: 1678 нотирани фолклорни песни и 6 нотирани инструментални мелодии.
[vs_4_0001]

5. Райна Кацарова (ред.). 1959.
Стоин Васил.
Народни песни от Западните покрайнини.
София: Издание на Българската академия на науките.
Съдържа: 656 нотирани фолклорни песни. (корица)
[vs_5_0001]

6. Райна Кацарова, Иван Качулев, Елена Стоин (съст.). 1962.
Стоин, Васил, Иван Камбуров и Павел Стефанов.
Народни песни от Североизточна България. Том 1.
София: Издателство на Българската академия на науките.
Съдържа: 1281 нотирани фолклорни песни и 7 инструментални мелодии.
[vs_6_0001]

7. Иван Качулев (ред.). 1973.
Васил Стоин.
Народни песни от Североизточна България. Том 2.
София: Издателство на Българската Академия на науките.
Съдържа: 1482 нотирани фолклорни песни и три инструментални мелодии.
[vs_7_0001]

8. Eлена Стоин (ред.). 1975.
Васил Стоин.
Народни песни от Самоков и Самоковско.
София: Издателство на Българската академия на науките.
Съдържа: 1115 нотирани фолклорни песни.
[vs_8_0001]


Списък на капиталните сборници, 

които съдържат нотирани песни, събирани със звукозаписна техника


1. Николай Кауфман & Тодор Тодоров. 1967.
Народни песни от Югозападна България. Том 1.
София: Издателство на Българската академия на науките.
Съдържа: 1557 нотирани фолклорни песни.

2. Николай Кауфман & Тодор Тодоров. 1970.
Народни песни от Родопския край.
София: Издателство на Българската академия на науките.
Съдържа: 1653 нотирани фолклорни песни.

3. Николай Кауфман & Илия Манолов. 1994.
Народни песни от Югозападна България. Том 2.
София: Издателство на Българската Академия на науките.
Съдържа: 1565 нотирани фолклорни песни.

4. Ружа Нейкова & Тодор Тодоров. 2007.
Народни песни от Източното Старопланиние.
Сборник за народни умотворения и народопис, Книга LХІІІ.
София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
Съдържа: 1095 нотирани фолклорни песни и 5 инструментални мелодии.