22.12.2010 г.

Дневен ред:
- Представена разпечатка на първа коректура на книгата (680 страници, 1082 песни)
- Обсъждане на варианти за:
-- редактиране на текстовете на песните
-- формата на данните за изпълнител и др. към всеки текст на песен
-- географски данни (община-населено място)

За нивото на запазване на текстовете и нотите на Джиджев

(да се запази корпус с оригиналните записи на текстовете ??)
За книгата (да се номерират песните от 1 до 1100)

1. По текста:
- пунктуация -- Григор, ???
(да се корегира според правилата на бълг. език)
- диалект
(да се запази)
- поправки според чутото в оригиналния запис -- Григор, Лозанка, ???
(само при ясни разлики)
- текст под нотите и отделно в текста на песента
(да остане различно)
- поправки поради невъзможност да се изпее по този начин -- Григор, Лозанка, ???
(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя)
- поправки поради различия в една и съща песен - напр. Стоян, Стуян -- Григор, Лозанка, ???
(да се чуе оригиналния запис, ако има, иначе да не се променя)
- премахване на противоречия за дати и населени места
(да се намери вярното от дневниците на Джиджев)
- заглавие на песента
(да остане както е ???)
- повторения на стих /2 или (2) или /2/ и повторения на два реда {2 -- Николай
(???)
- представяне на певеца
(предложение на Григор и други варианти ???)
- подзаглавие на всяка песен - жанра на Джиджев
(да остане както е във всяка песен)
- бележки и речник на всяка песен
(да останат след текста на песента и преди певеца ???)
- да се номерират стиховете  5, 10, 15, 20, .... -- Николай
(да) [има технология - да се направи във всички песни!]
- да се сканират дневниците на Джиджев (описание от Диана и Мария К.)
и да се приложат към книгата (на файлове или на хартията)

2. По нотите:
- темпо -- Алекс
(където липсва да се добави от Алекс)
- невъзможни варианти -- Лозанка, Алекс
(да останат както са ???)
- за написани и ненаписани бемоли и диези в безмензурни песни -- Лозанка, Алекс
(да се чуе песента???)
- за подчертаване на тест под нотите -- Николай
[има технология - да се направи във всички песни!]
- да се добави команда за MIDI за духов инструмент или изкуствен глас
[има технология, ???]

Наредба на песните в книгата според имената на папките на Джиджев

1. Обредни
1.1. Календарни
1.1.1. Коледарски (Коледни?) [88 стр.]
1.1.2. Лазарски [34 стр.]
1.1.3. Гергьовски [5 стр.]
1.1.4. На пеперуда и др. [9 стр.]
1.2 Сватбарски (сватбени?) [55 стр.]

2. Трудови
2.1. Жътварски и др. [62 стр.]
2.2. Седенкарски [66 стр.]

3. Празнични
3.1. Трапезни [86 стр.]
3.2. Хороводни [260 стр.]

4. Други
4.1. Градски песни [6 стр.]
4.2. Инструментални мелодии [4 стр.]

Л.П.

За подобряване на красотата на нотите (Николай)

1. \glissando когато преди него има нота с точка или след него има диез или бемол (застъпва ги!)
[да се намери технология]

2. \ltoe и \rtoe над stem - застъпва свързващата линия на осминки и по-малки ноти
[да се намери технология]

3. Малка пресечена нота \grace (да!)
[има технология - да се направи във всички песни!]

4. Подчертаване в текст под нотите! (да!)
[има технология - да се направи във всички песни!]

6. Нотите в скоби - по-красиви! - бемол-нота в скоби (170-2-21)
[да се намери технология]

7. Легато с пунктир
[има технология \slurDotted - да се направи във всички песни!]