Семинар на 16.11.2010, вторник

1. Принципи за работа с данните
- първични данни - описание UTF-8!
- софтуерни средства за работа с първични данни
-- локални (научен софтуер)
-- web базирани

2. Организация на първичните данни

3. Достъп до системата -> SVN [TortoiseSVN]
http://tortoisesvn.net/downloads

4. Работа с първични данни
- редакция на данните, добавяне и изтриване на данни -> VIM
- произвеждане на книга -> LaTex + LilyPond
- пълнотекстово търсене -> Ruby

5. Софтуер
- за редактиране на данните (само VIM за текстови данни!)
http://www.vim.org/download.php
- LaTex + LilyPond
http://miktex.org/
http://lilypond.org/
- Ruby

6. Състоянието в момента
- WEB интерфейс
http://www.mutopiaproject.org/index.html