10.12.2010 г. Работна среща

Актуални задачи:
1. За нивото на запазване на текстовете и нотите на Джиджев (Лозанка, Григор)
2. Отпечатване на 1 коректура и покана на Джиджев на среща преди Коледа (Николай, Лозанка)
3. WEB-базирана система - https://folk.magrathea.bg/ (Николай, Кирил)
4. Географски данни (Кирил, Лозанка)
5. Помощ за инсталиране на софтуер за работа с първични данни (донесете си лаптопите!)
6. Традиции в оформянето на сборници с ноти и текст - народни песни (Григор)
7. Варианти за MIDI музиката, произведена от нотите (Стела, Николай)
8. Още веднаж за принципите на работа с първични данни (Николай)
9. Лого на проекта (предложения и обсъждане)

1. За нивото на запазване на текстовете и нотите на Джиджев
по текста:
- пунктуация
- диалект
- поправки според музиката
- текст под нотите и отделно
- поправки поради невъзможност да се изпее по този начин
- поправки поради различия в една и съща песен (Стоян, Стуян)
- премахване на противоречия за дати и населени места
- заглавие на песента
- повторения /2
- представяне на певеца
- по жанра на Джиджев
- бележки и речник
по нотите:
- темпо
- невъзможни варианти
- за написани и ненаписани бемоли и диези в безмензурни песни
(до къде важи ???)

2. Отпечатване на 1 коректура и покана на Джиджев на среща преди Коледа (Николай, Лозанка)
- корекции по последната папка
+ отпечатване на цялата книга (подреждане на папките?)
- среща с Джиджев - възможни дати:
13, 14, 15 след 18 часа, 16 четвъртък, 17, петък или 22 декември, вторник

3. WEB-базирана система - https://folk.magrathea.bg/ (Николай, Кирил)
- демонстрация на работата на търсачката (Кирил)
- упражнение в компютърна зала на уев-базираната търсачка

4. Географски данни (Кирил, Лозанка)
- въвеждане на община, населено място по сегашното административно деление
- какво да се визуализира на картата?

5. Помощ за инсталиране на софтуер за работа с първични данни

6. Традиции в оформянето на сборници с ноти и текст - народни песни (Григор)

7. Варианти за MIDI музиката, произведена от нотите (Стела, Николай)
- демонстрация на изпратените от Стела MIDI файлове
- възможности за избор на инструмент (от програмиста или от потребителя)

8. Още веднаж за принципите на работа с първични данни (Николай)
- видове първични данни:
-- текст (.txt),
-- ноти  (.ly),
-- музика (.mp3)
- произведени от тях данни:
-- партитури (.pdf, .eps) - произведени от LilyPond (.ly)
-- музика (.midi) - произведени от LilyPond (.ly)
-- ноти и продължителности (.txt) - произведени от LilyPond (.ly) [.ly -> .midi -> .ly]: търсене
-- чист текст на песните (.txt) - произведен от парсер: търсене
-- лист A4 с нотите и текста на една песен (.pdf, .ps), произведен от LaTeX (.eps, .txt)
-- книга с част или всички песни (.pdf), произведена от LaTeX (.eps, .txt, .tex)
- начини за работа с първични данни:
-- дефиниция, UTF-8 кодировка на всички първични данни
-- инструменти за работа с първични данни

9. Име! и лого на проекта (предложения и обсъждане)
- предложение на Елена за лого
- нови идеи (ноти, текст, музика, фолклор, песен, певец, дигитализация)
- http://stefankanchev.com/default.html