10.02.2011
Работна среща:
1. До тогава Мария Н., Григор и Константин Р. ще са уточнили "Легендата" за маркиране на думи в индекса, и Григор ще покаже поне 100 маркирани думи.
2. Константин П. ще е направил съответствията (да ги донесе на флашка).
3. Алек ще е изпратил още някоя лента.
4. Константин Р. ще ми е дал речник ...
5. Мария и Диана ще са готови с още няколко тетрадки (да ги донесат на флашка)
6. Ласко ще покаже как да подобрим качеството на скановете
7. Лозанка да предложи какво да правим с песните, които не са нотирани...
8. Павел ще предложи структура на XML за текстовете на песните (да донесе на флашка)