05.01.2010
Групата на информатиците:
Николай, Мария Н., Павел, Ласко, Кирил
обсъди развитието на информатичната част на проекта.

Кирил: Използване на структурата, генерирана от LilyPond компилатора за извличане на данни за песните,
които после да бъдат използвани и в търсачката.

Мария: Онтологии и как да бъдат използвани за проекта.

Взе се решение да се изберат няколко смислени (от гледна точка на фолклористите) онтологии
и при вторта коректура на данните да се маркират елементите на избраните онтелогии.