Как протича семестриален изпит


1. Обяснения по този текст

2. Писaне на оценки в студентски книжки

3. Разглеждане на Трети тест

4. Смятане на точки и режаване кой какво ще прави

5. Изпращане за NETB121

6. Начало на Трети тест

7. Идващите от NETB121 (и нови точки)
    - получават окончателна оценка
    - правят трети тест
    - започват Writing Exam

8. Направилите Трети тест (и нови точки)
    - получават окончателна оценка
    - започват Writing Exam
    - отиват за NETB121

9. Готовите с Writing Exam идват на "събеседване"
    - получават окончателна оценка