NETB151 Object Oriented Programming

Присъствие и резултати на студентите - NETB151


Фак. №
Име, презиме, фамилия

T1
E1
H1
14
28
T2
E2
H2
19
T3
E3
H3
Sum
T3
E3
**
SUM
Grade
04
0405
term
term
term


MAX ->

10
10
10


10
10
10

20
10
10
100
6
1
F42537
Албена Петрова Търнина
3

4
6
8
+
-
4
7
10
-
10
5
-
54
(3)
2
F45124
Алвина Алвин Делирадева


3

7
-
-
-


10

3
F31898 Алеко Владов Попов
4

2
5
3
-
-
3
6

-
7

10
36

4
F45965 Александър Георгиев Драйчев


5


-
+
2


-7
9
5
F45019
Александър Иванов Неделчев
4

7
5
9
-
-
8
5
0
-
9
7
5
55
(3)
6
F47695
Антон Юриевич Мазур
4

4


-
-
5


-
8

10
27
9
87
F43858
Атанас Николаев Славов
4

8


-
-
-


8

8
F44307
Бисер Христов Перчинков
3

--
-


-

9
F43931
Борислав Кирилов Иванов
5

7
8
10
-
-
5
9
10
+1
18
8
10
864
(6)
10
F45312
Боян Петров Петров
-

--
-


-

11
F43692
Валентин Ганчев Ганчев
5

5
10

+
-
4
5

+1
12
5
10
52
(3)
12
F44997
Виктор Благовестов Черковалиев
3

2
7
8
-
-
4
5

-
3
10

39

13
F44589
Владислав Борисов Иванов
3

5
3

+
+
7
5

+1
11
3

35

8

50
(3)
14
F46600 Георги Дойчинов Дойчинов 4

2


-
-
-


2

15
F45686 Георги Любомиров Клинчаров
3

2
9
9
+
-
2
6
5
-
10
7

50
(3)

F28713 Георги Николаев Стойчев 4

4
4
10
+
+
0
8

+1
10
8

45
15


50
(3)
16
F45464 Дамян Владиславов Владимиров -

--
-


-

17
F44580
Дамян Колев Христов
3

7
1

+
-
0

0
+1
8


17
8
18
F45162 Данаил Димитров Даскалов -

5
10

-
-
-
10
10

9
10
54
3

19
F46266 Диана Радкова Драгнева 4

3
7
5
+
-
6
6
10
+1
8
8
7
61
(4)
20
F44195
Димитър Веселинов Акалийски
3

6
6

+
+
9
10

+1
10
10

52
(3)
21
F44550
Димитър Илиев Йовчев
4

5
7
10

-
7
5
10
-
13
4
10
71
(4)
22
F48072 Евгени Стоянов Стоянов -

--
-


-

23
F43591
Едуард Мардик Андонян
6

8
8
10
+
-
6
6
5
+1
11
8
10
73
13

1
76
(5)
24
F44796 Емануил Иванов Дамянов 6

8
8
10
-
-
10
7
10
+1
17
9
10
90
(6)
25
F47499 Емил Иванов Болоканов


---

26
F45827 Иван Василев Атанасов

3


+
-
1


-
7


11
5
27
F16002 Калина Стилиянова Раковска 6

9
4
10
+
+
8
9
10
+1
17
8
10
86


4
90
(6)
28
F43433
Кирил Стефанов Иванов   


1
7

-
-

5

15
3
29
F43340
Кръстин Сергеев Кръстев
5

9
10
9
-
-
7
8
10
+1
15
8
7
83
(5)
30
F45677 Любомир Апостолос Сиоис 4

7
3

+
-
-


10

31
F44857
Марина Иванова Божкова
3

4
7
5
-
-
8
3
10
+1
11
9
10
68
(4)

F43962
Мартин Ангелов Великов
5

4
5
8
+

9
9
8
+1
13
10

67
(4)
32
F44540
Мартин Дин Фам


3


+
-
2


-
7


12

33
F43549
Миряна Валериева Славова


--
-
34
F43352
Михаил Лъчезаров Папазов
6

6
10
10
+
+
9
8
10
+1
14
10

78
(5)
35
F48235 Младен Руменов Стефанов

-

109
8


36
F45723 Момчил Любомиров Цеков

2


-
-
-
10


8
8

28

37
F47528 Мухамад Танир


-
-
38
F43632
Нели Петрова Радева
4

5
7
10
-
-
5
6

-
9
6
5
53
(3)

F44495
Никола Георгиев Ефремов


--
-
39
F43650
Олег Петров Илиев
5

8
6
8
-
-
7
7
8
-
16
10
10
80
(5)
40
F42478 Омокегбеле Джон Санни


--
-


-

41
F44000
Павел Руменов Гергинов


--
-


-

42
F46044 Петър Венциславов Паунов


--
-


-

43
F44072
Петър Маринов Вълков
4

6
7
10
+
-
10
5
10
-
15
5
10
78
(5)
44
F43432
Петър Светлинов Стоянов


6
4

+
+
6
4

+1
4
3

28

845
F43952
Рени Красимирова Искрева
4

8
7
10
+
-
2
6
10
-
10
10
10
73
13


76
(5)
47
F43948
Спас Димитров Калоферов


--
-


-

48
F44122
Станислав Стойчев Ганин
6

5

10
-
-
5
7
6
-
15
8

56

9
3

(4)
49
F44878
Станислав Цветанов Буров


--
2


+13

50
F44130
Стефан Георгиев Ковачев


3

8
+
-
4
6

-
9
8

38

51
F45978 Теодор Василев Христов 3

4
2
10
+
+
2
2
9
+1
8
4
7
49


1
50
(3)
52
F44314
Теодор Милков Болградов
4

4
3

+
-
3
2

-
8


20
14
853
F45648 Тодор Байчев Байчев 6

9
9
10
+
+
6
10
10
+1
9
10
10
84
15

2
90
(6)
54
F30417
Тодор Димитров Сотиров


--
-


-

55
F44971
Христо Великов Радев


--
-


-


F45338 Христо Лъчезаров Иванов
3

--
-


-


399
35


18
35


42
20