Състезание по програмиране на 9 март, 2008 г.

Списък на регистрираните участници:

No
ф.н.
Име
Курс
Специалност
Дата и час на регистрация
1
F40557 Борис Андонов 1
Мрежови технологии
Tue, Feb 26, 2008 at 8:44 AM
2
F33277 Георги Петров 3
Мрежови технологии Tue, Feb 26, 2008 at 6:12 PM
3
F39703 Божидар Златев
1
Мрежови технологии Tue, Feb 26, 2008 at 6:33 PM
4
F38692 Борис Тодоров
1
Мрежови технологии Tue, Feb 26, 2008 at 8:49 PM
5
F39886 Радимир Бобев 1 Мрежови технологии Mon, Mar 3, 2008 at 7:19 PM
6
F40483 Герасим Трифонов
1
Мрежови технологии Tue, Mar 4, 2008 at 9:44 AM
7
F40164 Димитър Савов
1
Мрежови технологии Tue, Mar 4, 2008 at 9:58 AM
8
F39654 Лазар Лазаров
1
Мрежови технологии Thu, Mar 6, 2008 at 8:00 AM
9
F31049 Волен Михайлов 3
Информатика
Fri, Mar 7, 2008 at 5:13 PM

Състезанието беше индивидуално. Дадоха се 2 грамоти: