Полезни учебници

  1. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001.
  2. Николай Киров, Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Деметра, София, 2004.
  3. Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (части първа и втора), Сиела, София, 2002.
  4. Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
  5. Преслав Наков, Панайот Добриков, Програмиране = ++ Алгоритми, ИК "TopTeam", София, 2003.
  6. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК  "Инфодар", София, 2001.