Семинар по програмиране на С++ за напреднали

Присъствие и резултати на студентите - CSCB441


Фак. №
Име, презиме, фамилия
Програма
Курс
28
03
31
03
04
04
11
04
14
04
18
04
21
04
25
04
02
05
05
05
09
05
16
05
23
05
30
05
1
F31049 Волен Вихренов Михайлов
+
CSCB 2
+
+
+
+
+

2
F24479 Пламен Георгиев Василев
CSCB 2


3
F35260 Искрен Богомилов Славов +
CSCB 1
+

4
F26543 Никола Кирилов Янчев +
NETB
3


+

+

5
F32116 Атанас Андреев Андреев
NETB
2


6
F31523 Владимир Олегов Горчев +
NETB 2
+

+
++
+

7
F30767 Георги Здравков Георгиев
NETB 2


8
F33277 Георги Иванов Петров +
NETB 2
+


++


9
F31857
Емил Андреев Христов

NETB 2


10
F30790 Желяна Начева Донева
NETB 2


11
F32510 Клоди Раймонд Жанин Тирефор + NETB 2


12
F34898 Орлин Бисеров Топалов +
NETB
1
+
+
+
+


13
F34913 Иван Илиев Нешев
+
NETB
1
+

+
++F35347 Иван Драгомиров Димитров
+
NETB
1


+
++


14
F19952 Тодор Димитров Балабанов +
маг.


+
15
F33770 Тихомир Красимиров Матеев +
CSCB
Общо присъствали:6
3
6
46
3