РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

(Междууниверситетски турнир по програмиране)


::История::

Година
Домакин
Брой участващи университети
Брой участващи отбори
2005
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
7
26
2004
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
11
19
2003
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
10
17
2002
Бургаски свободен университет
10
19
2001
Нов български университет


2000
Американски университет в България
5
8