INF298 Проект по програмиране за напреднали ІІ

Курсови проекти

Задача ***
ф.н. Дата на получаване и отговор

1
Такси компания
8.4.1 Тодор Димитров Балабанов
F19952
18.05.2006 - YES

2
Билети за влак
8.4.2 Мая Иванова Иванова
F18882 


3
Числов триъгълник
8.4.3


4
Представяне на сума с минимален брой монети
8.4.4
Иван Иванов Кремов
F32275
25.04.2006 - NO, 3.05.2006 - YES

5
Опроводяване на платка
8.4.56
На опашка за билети
8.4.6
Диана Кирилова Киркова
F23135
14.09.2006 - NO, 25.10.2006 - YES

7
Разпределение на ресурси
8.4.7 Тихомир Красимиров Матеев
F33770


8
Семинарна зала
8.4.8 Виктор Савов Савов
F23830


9
Крайпътни дървета 8.4.9 Пламен Григоров Григоров
F24635


10
Разрязване на материали
8.4.10 Гергана Стоянова Стоянова
F23011
28.11.2006 - YES

11
Зациклен израз 8.4.11


12
Домино-редица  8.4.12 Чавдар Чавдаров Левков
F29534
20.07.2006 - NO, 23.10.2006 - NO, 12.11.2006 - YES

13
Трионообразна редица 8.4.13


14
...
*** номер на раздел от книгата на П. Наков и П. Добриков "Програмиране = ++ Алгоритми;", където се намират условията на проектите, анализ и примерни решения.