Изпращане на домашни

    Всеки студент е длъжен да изпрати курсовата си  задача (домашно) на nkirov<at>math.bas.bg след защита пред асистента.

    B полето Subject на e-mail-а се пише кода на домашното, а именно:
SWU-<факултетен номер>-<номер на домашно>-(<получени точки от асистента>)
Под 
"номер на домашно" да се разбира кое поред домашно е, т.е. 1, 2 или 3.
Например: SWU-0425001-1-(4)
Текстът в писмото е свободен.

    Програмата (source) се изпраща като attach-файл с име:
<факултетен номер>-<номер на домашно>.cpp
Например: 0425001-1.cpp

    В началото на файла с програмата (source) се поставя коментар от 3 реда:
// <код на домашното>
// <име на студента>
// <номер на задачата във файла>
//
Например:
// SWU-0425001-1-(4)
// Nikolay Kirov Kirov
// Zadacha No 22
//
#include<iostream>
....

Ако полученият e-mail не е по описания стандарт, той се връща (с Reply) на студента за поправка. Точки на домашното се отбелязват в сайта на курса когато е получен правилен e-mail.