Програмиране и структури от данни

Специалност Педагогика на обучението по математика и информатика


ф.н.
Име
І тест
І дом.
І контр.
ІI тест ІI дом. ІI контр. Бонус
упр.
Бонус
лекции
Общо
ІII тест ІII дом. IІI контр. Общо до тук
Писмен изпит
Крайна
оценка


MAX
10
5
5
10
5
5
(3)
(3)
= 40
20
10
10
= 80
20
=100
1. 0431001 Десислава Янева Граматикова 2
-
0
-
-
-
0
0
= 2
7/6
/7
/2
= /16


2. 0431002 Силвия Георгиева Байчева 1
5
5
5
5
1
3
2
= 27
10
10
5
= 52

(4)
3. 0431003 Олег Томов Палюшев 0
??(5)
1
-
-
-
0
0
= 1
-


=


4. 0431004 Драгомира Христова Петличка 2
5
2
2
??(5)
1
3
3
= 17
3/6
/6
/4
= /16

/(3)
5. 0431005 Гергана Василева Божинова 0
??(5)
0
2
-
0
0
3
= 5
7/14
/7
/0
= /21


7. 0431007 Елена Милчова Каракашкова 2
5
1
5
5
1
3
3
= 25
5/5
0/9
3/4
= 33/18

/(3)
8. 0431008 Мария Димитрова Димитрова 3
??(5)
2
6
-
5
3
3
= 22
11/13
0
2
= 35/15


9. 0431009 Василка Иванова Петрова -
-
-
-
-
-
0
0
= 0
4/7


=


10. 0431010 Спаска Владимирова Тошева 2
??(5)
0
5
-
0
0
0
= 7
0/0


=


11. 0431011 Златомира Стоилова Георгиева 1
??(5)
0
5
-
0
0
0
= 6
0/4


=


12. 0431012 Мария Методиева Петличка 0
5
1
-
-
-
1
0
= 7
3/7
/1

=


14. 0431014 Яна Евгениева Анастасова 5
??
1
7
-
-
1
0
= 14
9/12
/2
/2
= /16


15. 0431015 Тинка Йорданова Йорданова 2
??(3)
2
-
-
-
1
0
= 5
2/7
/8
/0
= /15


16. 0431016 Борислава Иванова Ирмиева -
5
4
4
-
0
3
0
= 16
4/12
10
2/10
= 32/32
1
/(3)
17. 0431017 Веска Искренова Сафиева -
-
-
-
-
-
0
0
= 0
5/8


=


18. 0431018 Антони Кирилов Шарков 2
5
5
6
-
-
3
0
= 21
0/7
/6
/1
= /14


19. 0431019 Александър Красимиров Митрев -
-
-
-
-
-
0
0
= 0
-


=


20. 0431020 Надежда Калинова Малинова 4
??(4)
2
4
-
0
1
0
= 11
9/13


=


21. 0431021 Мария Серафимова Велкова 1
??(5)
2
4
-
1
1
1
= 10
11/11
/9
1
= /21

/(3)
22.
0431022
Биляна Никола Марковска
-
-
-
-
-
0
0
0
= 0
-


=
Брой активни студенти: 15
14
15
13
3
11
-
-
=
17/16


=