Програмиране и структури от данни

Специалност Педагогика на обучението по математика и информатика
17.03
31.03
7.04
28.04
12.05
26.05

Общо
Бонус
точки
1. 0431001 Десислава Янева Граматикова +
+
+
-
-
-

3
0
2. 0431002 Силвия Георгиева Байчева +
+
-
+
+
+

5
2
3. 0431003 Олег Томов Палюшев -
-
-
-
-
-

0
0
4. 0431004 Драгомира Христова Петличка +
+
+
+
+
+

6
3
5. 0431005 Гергана Василева Божинова +
+
+
+
+
+

6
3
6. 0431006 Мария Георгиева Цуцуманова -
-
-
-
-
-

0
0
7. 0431007 Елена Милчова Каракашкова +
+
+
+
+
+

6
3
8. 0431008 Мария Димитрова Димитрова +
+
+
+
+
+

6
3
9. 0431009 Василка Иванова Петрова -
-
+
-
-
-

1
0
10. 0431010 Спаска Владимирова Тошева -
-
+
-
-
-

1
0
11. 0431011 Златомира Стоилова Георгиева -
+
+
+
-
-

3
0
12. 0431012 Мария Методиева Петличка -
+
-
+
+
-

3
0
13. 0431013 Елена Иванова Безинска -
-
-
-
-
-

0
0
14. 0431014 Яна Евгениева Анастасова +
-
-
-
-
-

1
0
15. 0431015 Тинка Йорданова Йорданова -
+
+
-
+
-

3
0
16. 0431016 Борислава Иванова Ирмиева -
+
-
-
+
+

3
0
17. 0431017 Веска Искренова Сафиева -
-
+
-
-
-

1
0
18. 0431018 Антони Кирилов Шарков -
-
-
-
-
-

0
0
19. 0431019 Александър Красимиров Митрев -
-
-
-
-
-

0
0
20. 0431020 Надежда Калинова Малинова -
-
-
+
-
-

1
0
21. 0431021 Мария Серафимова Велкова +
+
-
-
+
+

4
1
22.
0431022
Биляна Никола Марковска
-
+
-
-
-
+

2
0


Общо присъствали на лекцията
8
12
10
8
9
8

-
-