Програмиране и структури от данни

Специалност Информатика


ф.н.
Име
I тест
I  дом.
І контр.
II тест ІI дом. ІI контр. Бонус
упр.
Бонус
лекции
Сума
III тест ІII дом. ІII контр. Общо до тук
Писмен
изпит
Крайна
оценка


MAX
10
5
5
10
5
5
(3)
(3)
= 40
20
10
10
= 80
20
=100
1. 0425001 Цветан Крумов Тошев 8
2
5
5
5
4
3
3
= 35
4
10
8
= 57

(4)
2. 0425002 Аспарух Николаев Мигдин 5
5
4
4
??
4
3
1
= 26
1/8
0/10
0/10
=/28

/(5)
3. 0425003 Соня Александрова Давчева 5
-
3
6
-
5
2
0
= 21
12
10
2
= 45

(3)
4. 0425004 Радина Васева Милчева 10
5
5
10
??(5)
5
3
2
= 40
17
8
10
= 75

(6)
5. 0425006 Лилия Симеонова Костадинова 6
5
2
5
??
2
2
3
= 25
7
0
3
= 35
15
(3)
8. 0425009 Владислава Ангелова Сурдалова 9
5
5
9
-
5
3
2
= 38
11
9
10
= 68

(6)
9. 0425010 Георги Димитров Янев 0
-
5
5
-
0
0
2
= 12
6/8
0/6
0/5
= /19


10. 0425011 Зорница Атанасова Петакова 4
-
0
2
-
0
1
0
= 7
0/13
0/10
0/7
= /30

/(4)
11. 0425012 Надежда Кирилова Николова 1
-
-
1
-
0
0
0
= 2
0


=


12. 0425013 Десислава Радоева Бундова 1
-
0
-
-
0
0
0
= 1
2


=


13. 0425014 Зоя Атанасова Угринова 5
-
0
2
-
5
1
0
= 13
3/9
0/7
0/10
= /26

/(4)
14. 0425015 Георги Христов Добринков 2
4
5
4
5
5
3
3
= 31
11
10
7
= 59

(5)
15. 0425016 Анна Валериева Митова 0
-
5
1
-
0
0
0
= 6
-


=


17. 0425018 Десислава Александрова Димитрова 2
??(3)
4
-
-
4
3
0
= 13
/9
/8
/10
= /27

(4)
18
0425019 Ивайло Димитров Стоянов -
-
0
-
-
-
0
0
= 0
-


 =


19. 0425020 Димитър Любомиров Василев 2
-
3
-
-
5
1
0
= 11
9/3

7
= /16


20. 0425021 Ибрахим Ибрахимов Топов 7
-
5
6
(5)??
3
2
2
= 25
11
0
8
= 44

(3)
21. 0425022 Милена Кирилова Десподова 0
??(5)
0
3
-
0
0
0
= 3
4/0


=


22. 0425023 Ива Георгиева Илиева 2
-
0
3
-
0
0
0
= 5
1/10
10
/8
= /28


23. 0425024 Александър Ангелов Маринов 1
-
-
1
-
-
0
0
= 2
3


=


24. 0425025 Василка Иванова Асенова 6
5
5
4
-
3
3
1
= 27
15/13
-
7
= 49/23

(3)
25. 0425026 Ава Сайди Чолак 5
5
5
7
5
5
3
3
= 38
11
10
10
= 69

(5)
26. 0425027 Соня Стоянова Тъпанкова 6
5
4
6
5
5
3
3
= 37
14
7
10
= 68

(5)
27. 0425028 Катя Методиева Калайджиева 0
??(5)
0
-
-
-
0
0
= 0
4/1

0
=


28. 0425029 Георги Стоянов Кирилов 0
-
0
-
-
-
0
0
= 0
-


=


34. 0425035 Ясен Людмилов Гурванов 3
-
2
7
4
3
2
0
= 21
9/9
0/10
10
= 40/29

/(5)
38.
0325501
Михаил Леонидович
4
-
-
5
-
-
0
3
= 12
-


=


39.
0425038
Боро Гйоревски
3
-
-
2
-
-
0
0
= 5
7/10


=


40.
0425039
Никола Паланков
0
-
-
-
-
5
0
0
= 5
??/5


=


41.
0425040
Деян Митревски
3
-
0
3
-
-
0
0
= 6
??/6
0/7
5
= /18


42.
0425041
Славе Мите Митев
5
5
5
5
-
-
0
0
= 20
8
10
3
= 41

(3)
44.
0425045
Лиляна Петар Крастовска
5
5
2
-
-
-
3
0
= 15
-


=


45.
0425046
Сашко Камчев
1
??(5)
2
1
5
5
0
0
= 14
10
8
10
= 42

(3)
46.
0425048 Здравко Огнен Здравкин
6
??(5)
5
4
??
0
0
0
= 15
??/7
7/7
10
= /24
20
/(4)
47.
0425049
Ивана Георгиева
4
-
-
5
-
5
1
0
= 15
3/5


=


48
0425301
Антон Ковачев
-
-
-
-
-
-
0
0
= 0
-


=
Брой активни студенти:
35
17

28

26
-
-
-
29/16


-