NETB101 Въведение в програмирането (С++)Фак.
 Дата ->
19.10
2.11
9.11
9.11
-
7.12
-
-
21.12
4.1
11.01
18.01
18.01
-

-
Име -
Test_1 -
Pra_1 Hom_1
Test_2 Pra_2
Hom_2
-
-
-
F_test F_pra
F_hom
extra
TOTAL
MAX ->
-
10
-
10
10
10
10
10
-
-

20
10
10

= 100
1 F29224 Абишек Батала +
+0
+
0
-
-
-
-
-
-

-
-

0

2 F28145 Ангел Лазаров Узунов +
+3
+
6
7
+6
3
6
+
+

6
7
6
3
53 / 3
3 F26654 Ангел Георгиев Иванов +
+10
+
8
9
+6
3
8
+
+

15
9
10
3+1
82 / 5
4 F27933 Асен Руменов Муков +
+1
+
6
6
+0
4
5
+
+

11
4
10
3
50 /
5 F27118 Боян Любомиров Делев +
+7
+
6
10
+4
-
5
+
+

7
9
10
2
60 / 4
6 F26692 Васил Стоянов Георгиев -
+8
+
9
8
+6
10
9
-
+

15
10
9
2
86 / 5
7 F28338 Веселин Георгиев Георгиев -
+3
-
-
-
-
-
9
-
-

-
-

0

8 F28034 Виктор Христов Христов +
+0
-
-
-
+0
4
-
-
-

4
10

0

9 F26730 Виктор Петров Ковачев +
+6
+
8
8
+6
3
9
+
+

5
8
10
3
64 / 4
10 F26840 Димитър Георгиев Георгиев +
+4
+
8
7
+4
4
10
+
+

7
10
10
3
67 / 4
11 F26750 Живко Огнянов Георгиев +
+3
+
6
6
+6
4
8
-
+

4
5

2
44
12 F28782 Ивайло Руменов Стоянов +
+5
+
0
-
-
-
-
-
-

-
-

0

13 F27391 Иван Емилов Христаков +
+7
+
6
9
+6
5
8
+
+

13
9
6
3
72 / 4
14 F27946 Ивелин Добрев Добрев -
+0
-
-
-
+2
-
-
-
-

5
7

0

15 F27502 Йосиф Петров Рабаджийски +
+7
+
9
6
+6
3
7
-
-

9
9
7
2
65 / 4
16 F27728 Кристиян Стоянов Малинов +
-
-
-
-
+0
9
-
-
-

7
9

0

17 F29324 Марк Пош -
10
+
-
10
-


+
+

17
10

0

18 F27711 Мартин Николаев Петков +
+3
-
-
8
+5
-
8
+
+

1
10

0
34
19 F28049 Михаил Иванов Иванов -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-


0

20 F28365 Момчил Василев Тодоров +
+1
+
5
-
-
-
-
-
+

-


0

21 F26543 Никола Кирилов Янчев +
+6
+
9
10
+4
8
10
+
+

6
10
9
3
75 / 5
22 F28803 Николай Владиславов Йорданов +
+3
+
6
-
-
-
-
-
-

-
-

0

23 F27389 Светослав Петков Дончев -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

0

24 F28408 Симеон Ростиславов Тодоров +
+7
+
6
6
+5
4
5
+
-

10
10
10
2
65 / 4
25 F28179 Славой Стефчев Георгиев +
+3
+
6
-
+4
-
-
+
-

-
10

0

26 F27720 Стоян Пламенов Иванов +
+3
+
6
10
+6
4
6
+
+

7
10
10
2
48+16
64/ 4
27 F26542 Тодор Иванов Тодоров -
+10
+
9
8
4
10
10
-


10
10
9
2
82 / 5
28 F26451 Христо Пламенов Гошев +
+8
-
-
-
+7
-
-
-
-

-
10

2

29 F28017 Христо Росенов Райков -
+3
+
6
7
+3
7
5
-


9
7

0
47
30 F28647 Цветана Николаева Толева +
+4
+
7
8
+2
3
-
-
-

10
8
10*
0
52 / 3
31 F28085 Явор Емилов Бачев +
+8
-
8
6
+3
7
10
+
+

12
8
6
2
70 / 4


Общо активни студенти: 23+
27+
20+
22
19
22+
18
16
14
15

24
24
13+*