Обектно ориентирано програмиране

 Резултати на студентите

Ф.н. Име Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо
до тук
Д3 К3 Т3 Общо Устен Оценка
 МАХ   10 5 5 10 5 5  -  - = 40 10 10 20 = 80 20 = 100
0225001 ЦДЦ 10 3  6  4  2      26  6  0 16  46  
0225002 АСМ 4  1  -  5  -  -      10     5      
0225003 ДНЙ 7  -  -  4  -  -      11      /6      
0225004 РКА 0  9  5  5      25 10 10 17  62  
0225005 КБК 0  5  5  0      11      8      
0225006 ВСВ 5  6  -  -      13      6/5      
0225007 ММХ 10  6  5  5      36 10  8 19  73  
0225008 ММО 2 4  2  4  0      12  7  2  9/0  30/18    
0225009 КВВ 0  4  4  0       11 10  2 11/20  33/32   5
0225010 ЗИК 4  -  -  3  -  -      7      /15      
0225012 КВУ 7  -  -  7  -  0      14      9      
0225013 ЕАГ 6  9  5  3      30 10 10  4  54   4
0225014 НКП -  -  -  0      0      /0      
0225015 ВАБ 3  -  -  5  -  -      8            
0225017 ДВВ 9  9  3  -      28 10 10 13/19  61/39  
0225018 НИН 0  -  -  9  -  -      9  /10   10/13  /23  
0225021 ДЕЦ 10  10  5  5      40 10 10 20  80  
0225022 МГА 10  10  5  5      40 10 10 19  79  
0225023 МИК 3 1  2  -  -      6      3/4      
0225024 СГМ 2  4  -  -      7      4/3      
0225025 ВТЯ 5  -  -  4  5  3      17    /10 11/19  /29  
0225026 НД 4  9  5  5      34 10  0 10/20  54/30  
0225028 АОТ 0  6  2  3      21 10 10 10  51  
0225029 КБХ 5  9  5  5      34 10  8 15  67  
0225030 ИБЦ 8  -  -  -  -  -      8    /10  5/2      
0225031 ДМД 4  8  5  5      31 10 10 13  64  
0225033 ИТ -  -  -  -  -  0      0      /0      
0225034 ПИС -  -  -    -  -      0            
0225037 ПРМ -  -  -  -  -  -      0      5/11      
0225040 ПМК 2  6  5  0      14    /8  8/20  /28  
0225042 РПГ 3  -  -  -  5  0      8      3/7      
0225043 СЮК 6  6  5  3      23    4  6  33   3
0225044 КВС -  -  -  -  -  -      0            
0225045 АИЧ 2  1  -  4  -  -      7    /5 12/6      
0225046 БВЦ 4  -  -  3  -  -      7      5/0      
0225047 СЖ -  -  -  -  -  -      0      6      
0225048 ТИЧ 4  3  5  2      18 10  8  7  43  
0225049 НШ 5  -  -  5  -  -      10      0/6      
0225050 АА -  -  -  6  -  0      6      /8      
0225051 ВНА 3  -  -  4  -  -      7      4/8      
0225052 СЖШ 10  9  5  5      39 10 10 19    
0225053 СВК 0  -  -  4  -  -      4      5/0      
0355054 КДД 4  6  -  -      15      /11      
0325055 РСМ 5  5  -  4  5  5      24  6  0 10  40   3
0325050 ГЙА 0  -  -  5  -  -      5      4/9      
0325501 МЛЧ 3  -  -  2  -  -      5      8/18      
0325058 ДСМ /8 /18?
0325059 ВСП /8 /20?

* Отбелязаните оценки от Iво домашно с червен цвят са предадени със закъснение.