3. Защита на информацията и сигурност в Интернет

** Chapter 14 - до 14.4

** Кодиране, криптиране (шифриране), компресиране
* ASCII таблица
  32:   33:!  34:"  35:#  36:$  37:%  38:&  39:'  40:(  41:)
  42:*  43:+  44:,  45:-  46:. 47:/  48:0  49:1  50:2  51:3
  52:4  53:5  54:6  55:7  56:8  57:9  58::  59:;  60:<  61:=
  62:>  63:?  64:@  65:A  66:B  67:C  68:D  69:E  70:F  71:G
  72:H  73:I  74:J  75:K  76:L  77:M  78:N  79:O  80:P  81:Q
  82:R  83:S  84:T  85:U  86:V  87:W  88:X  89:Y  90:Z  91:[
  92:\  93:]  94:^  95:_  96:`  97:a  98:b  99:c 100:d 101:e
 102:f 103:g 104:h 105:i 106:j 107:k 108:l 109:m 110:n 111:o
 112:p 113:q 114:r 115:s 116:t 117:u 118:v 119:w 120:x 121:y
 122:z 123:{ 124:| 125:} 126:~ 127: 128:Ђ 129:Ѓ 130:‚ 131:ѓ
 132:„ 133:… 134:† 135:‡ 136:€ 137:‰ 138:Љ 139:‹ 140:Њ 141:Ќ
 142:Ћ 143:Џ 144:ђ 145:‘ 146:’ 147:“ 148:” 149:• 150:– 151:—
 152: 153:™ 154:љ 155:› 156:њ 157:ќ 158:ћ 159:џ 160:  161:Ў
 162:ў 163:Ј 164:¤ 165:Ґ 166:¦ 167:§ 168:Ё 169:© 170:Є 171:«
 172:¬ 173:­ 174:® 175:Ї 176:° 177:± 178:І 179:і 180:ґ 181:µ
 182:¶ 183:· 184:ё 185:№ 186:є 187:» 188:ј 189:Ѕ 190:ѕ 191:ї
 192:А 193:Б 194:В 195:Г 196:Д 197:Е 198:Ж 199:З 200:И 201:Й
 202:К 203:Л 204:М 205:Н 206:О 207:П 208:Р 209:С 210:Т 211:У
 212:Ф 213:Х 214:Ц 215:Ч 216:Ш 217:Щ 218:Ъ 219:Ы 220:Ь 221:Э
 222:Ю 223:Я 224:а 225:б 226:в 227:г 228:д 229:е 230:ж 231:з
 232:и 233:й 234:к 235:л 236:м 237:н 238:о 239:п 240:р 241:с
 242:т 243:у 244:ф 245:х 246:ц 247:ч 248:ш 249:щ 250:ъ 251:ы
 252:ь 253:э 254:ю 255:
    Първите 32 символа (от 0 до 31) са управляващи символи и нямат стандартен графичен образ. Символите от 127 до 255 са различни в различните езици. Мястото на българската азбука е различно в зависимост от типа на кодирането - в таблицата е даден стандарта Windows-1251.

* Морзова азбука

Letters
 A · –
 B – · · ·
 C – · – ·
 D – · ·
 E ·
 F · · – ·
 G – – ·
 H · · · ·
 I · ·
 J · – – –
 K – · –
 L · – · ·
 M – – 

 N – ·
 O – – –
 P · – – ·
 Q – – · –
 R · – ·
 S · · ·
 T –
 U · · –
 V · · · –
 W · – –
 X – · · –
 Y – · – –
 Z – – · ·
 Numbers and Punctuation
 1 · – – – –
 2 · · – – –
 3 · · · – –
 4 · · · · –
 5 · · · · ·
 6 – · · · ·
 7 – – · · ·
 8 – – – · ·
 9 – – – – ·
 0 – – – – –
 Period · – · – · –
 Comma – – · · – –

* Шифър на Цезар - ROT13: ROT13 JavaScript coder/decoder

* Шифрите през Първата световна война - Швейк

* Шифрите пред Втората световна война - ЕНИГМА

** Chapter 14 - 14.6
** Двойката публичен-частен ключ - отключващ и заключващ
(Lecture 12)