Ученическо състезание по програмиране

27 март 2004 г., Благоевград

     Задача G. Дроби

    Напишете програма, която  за дадено N да извежда растящата редица от всички несъкратими дроби в интервала [0,1], които имат знаменатели, не по-големи от N.

    Вход

    Входният файл съдържа единствено число N < 1000.

    Изход

    Извеждат се всички намерени несъкратими дроби в нарастващ ред.

    Пример:

7

    Решение на примера:

1/7
1/6
1/5
1/4
2/7
1/3
2/5
3/7
1/2
4/7
3/5
2/3
5/7
3/4
4/5
5/6
6/7
1/1