Николай Киров
Студентски състезания по програмиране

Подготовка за състезания по програмиране - 2002/2003

  Задачи:
    Всеки петък ще се публикува нова задача. Всъщност се предлагат 2 задачи - задача A и задача B. Задача B е за студенти 1 курс и студенти, които досега не се участвали в състезания по програмиране. За по-напредналите и всички, които са участвали през миналата година в студентски състезания по програмиране - решават задача А. Те не изпращат задача В.
    Изпраща се SOURCE файл (текст на програма на С или С++) на адрес: nkirov@math.bas.bg.
    Името на *.cpp файла трябва да съвпада с името на задачата (и имената на файловете за вход и изход).
   Файлът трябва да съдържа следната информация
/*
 ime, universitet, kurs, f.n.
 zadacha nomer i ime: data na publikuvane na zadachata
 sreda za programirane (compiler)
*/
 < samata programa >
    Програмата се компилира в средата Bloodshed Dev-C++ ver.4 с Mingw compiler system (version MSCVRT 2.95.2-1).
    Програмата се тества с няколко примера и на студента се връща е-mail с един от следните отговори:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong anser) грешно решение на някои от примерите;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходния файл не е по зададения формат;
- CE (compiling error) грешка от компилатора или свързващата програма.
При отговор, различен от AC, студентът коригира програмата си и я изпраща отново.
    Срокът за изпращане на решенията е един месец. След това всички (верни) решения се публикуват в Интернет (тук).

Резултати на студентите, изпратили решение поне на една задача.

   Коментари и препоръки

Литература и връзки за студентски състезания по информатика


Back to Преподаване Последна промяна: 22 ноември 2002 г.