Участници в подготовката и резултатите им: 
 

 E-mail address 
Зад.1
Зад.2
Зад.3
Зад.4
Зад.5
Problem A
 1

ACC 
 
 
 
 
 
 2

ACC
 
 
 
 
 
 3

TL,ACC
TL
 ACC
 
 
 
 4

 
 
 
 
 
 
 5

 
TL
 
 
 
 
 6

 
 
 
 
 
 
 7

 
 
 
 
 
 
 8

 
 
 
 
 
 
 9

 
 
 
 
 
 
10

 
 
 
 
 
 
11

ACC
 
 
 
 
 
12

ACC
WA,ACC
 ACC
 
 
 
13

ACC
WA,ACC
WA,PE 
ACC
 
ACC
14

WA, ACC
ACC
PE,ACC
ACC 
WA
ACC 
15

 ACC
WA
 
 
 
 
16

ACC
WA,ACC
PE,ACC
TL
WA 
ACC 
17

ACC
WA
 
 RT