Всички участници в състезанието получиха дипломи и награди,
връчени от зам. ректора на БСУ доц. д-р Николай Колев

Наградите осигуриха:

Бургаски свободен университет
Център по информатика, технически и приложни науки

   “Бусофт Инженеринг” ООД

   “Спектър Нет” АД

   “Цифрови системи

    “Лирекс

Специална награда за най-бързо решена задача даде РЕКТОРА на БСУ проф. д-р Петко Чобанов.